ОПШТА МедицинА

Интегрисане академске студије Медицине
у трајању од шест година (360 ЕСПБ)

СТОМАТОЛОГИЈА 

Интегрисане академске студије Стоматологије
у трајању од пет година (300 ЕСПБ)

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Академске докторске студије
у трајању од три године
(180 ЕСПБ)

ЗдравственА негА

Основне академске студије Здравствене
неге
у трајању од четири године (240 ЕСПБ)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

Специјализације и уже специјализације
здравствених радника и сарадника

ДОБРО ДОШЛИ

HTML