КАМПУС ПРОЈЕКАТ

САДРЖАЈ


  Информатор о раду КАМПУСА

  Обавештење за студенте

  Обевештење за наставнике

  Упитник за студенте

  Календар здравља

  Смернице за организовање стручних скупова

 

КОНТАКТ


  kampusmedicinskifakultet@gmail.com

 

 

О ПРОЈЕКТУ


 


ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КАМПУСА

 22.06.2014.

  Извештај са КАМПУСА ЛЕТЊЕТ СЕМЕСТРА 2013-14. ГОДИНЕ.

 07.06.2014.

  Извештај са КАМПУСА - XIV недеља.

 02.06.2014.

  Извештај са КАМПУСА - XIII недеља.

 26.05.2014.

  Извештај са КАМПУСА - XII недеља.

 19.05.2014.

  Извештај са КАМПУСА - XI недеља / Општа медицина, Стоматологија.

 14.05.2014.

  Извештај са КАМПУСА - X недеља.

 29.04.2014.

  Извештај са КАМПУСА - IX недеља.

 22.04.2014.

  Извештај са КАМПУСА - VIII недеља.

 15.04.2014.

  Извештај са КАМПУСА - VII недеља.

 31.03.2014.

  Извештај са КАМПУСА - V недеља.

 24.03.2014.

  Извештај са КАМПУСА - IV недеља.

 17.03.2014.

  Извештај са КАМПУСА - III недеља.

 11.03.2014.

  Извештај са КАМПУСА - II недеља.

 04.03.2014.

  Извештај са КАМПУСА - I недеља.

 


О КАМПУС ПРОЈЕКТУ

КАМПУС је осмишљен као организациона, кадровска и просторна јединица факултета која окупља студенте наставнике и сараднике у наставним и ваннаставним активностима, а у свој рад укључује и студенте и наставнике и других факултета и заинтересовано грађанство.

Како би идеју КАМПУСА у потпуности спровели у дело неоопходна је добра међусобна сарадња и организација свих студената и наставника факултета што захтева темељне припреме у току зимског семестра како би КАМПУС почео потпуно да функционише од летњег семестра 2014 год.

О свим активностима КАМПУСА бићете обавештени преко сајта факултета, мејлова, флајера, плаката и огласних табли које ће бити постављене на неколико места у кругу факултета, преко Информатора за студенте као и лично преко руководиоца програма или секције за које се пријавите.

Кампус пројекат је осмишљен тако да испуни слободно време студената нашег факултета а преко различитих секција, семинара, трибина и курсева афирмише наш факултет и окупља и студенте других факултета као и грађанство заинтересовано за наше активности.

  У оквиру КАМПУСА биће формиране следеће секције:

- Хорска секција Медицинског факултета;

- Оркестар Медицинског факултета;

- Курс енглеског језика - више нивоа;

- Спортска секција (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, стони тенис итд);

- Фото секција, дизајн, израда постера и презентација за потребе КАМПУСА, видео презентације;

- Курсеви компјутера.

Пратећи КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА препоручен од Светске здравствене организације наставници и сарадници Медицјнског факултета ће организовати стручна предавања преко референтних Катедри уз ваше активно учешће преко семинарских радова и радионица у које ће бити укључени и студенти других факултета и заинтересовани грађани.

Наравно поред стручних окупљања (курсеви, семинари, трибине) биће организоване и екскурзије, размене студената, излети, радне акције. Неће изостати ни заједничка вечерња окупљања.

Свака ваша добронамерна сугестија, идеја или критика је добродошла.

Како би успели у свему овоме неопходно је активно учешће како студената тако и наставника и сарадника нашег факултета па имате и дужност и одговорност да поред наставних активности помогнете у реализацији КАМПУСА.

 

   

Последња измена: 24/06/14 18:29

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII