НАСТАВА

  Катедре
  Наставници и сарадници
  Наставни садржај
  Издаваштво
  Пројекти

 

САДРЖАЈ


 Институти

 Предмети


 

 

 

КАТЕДРЕ


 

- КАТЕДРА ЗА ОРЛ И ОФТАМОЛОГИЈУ

шеф катедре: Проф. др Милош Мирковић

 

- КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ

шеф катедре: Проф. др Раде Грбић

 

- КАТЕДРА ЗА ИНФЕКТОЛОГИЈУ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ

шеф катедре: Проф. др Радослав Катанић

 

- КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

шеф катедре: Проф. др Ненад Шуловић

 

- КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

шеф катедре: Проф. др Владан Перић

 

- КАТЕДРА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ

шеф катедре: Доц. др Снеђана ФИлиповић Данић

 

- КАТЕДРА ЗА ИНСТИТУТЕ

шеф катедре: Доц. др Мирослав Милошевић

 

- КАТЕДРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ МЕДИЦИНУ

шеф катедре: Проф. др Момчило Мирковић

 

- КАТЕДРА ЗА  ПЕДИЈАТРИЈУ

шеф катедре: Проф. др Снежана Марковић Јовановић

 

- КАТЕДРА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

шеф катедре: Проф. др Јасна Павловић

 


ИНСТИТУТИ

- ИНСТИТУТ ЗА ХИСТОЛОГИЈУ СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ

управник: Проф. др Златибор Анђелковић

 

- ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОГИЈУ

управник: Проф. др Небојша Митић

 

- ИНСТИТУТ СУДСКУ МЕДИЦИНУ

управник: Проф. др Сузана Матејић

 

- ИНСТИТУТ ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ

управник: Проф. др Мирјана Мирић

 

- ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИОЛОГИЈУ

 управник: Проф. др Соња Смиљић

 

- ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ

управник: Проф. др Снежана Јанићијевић Худомал

 

- ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈУ

управник: Проф. др Татјана Филиповић

 

- ИНСТИТУТ ТА БИОХЕМИЈУ

управник: Доц. др Бојана Кисић

 


ПРЕДМЕТИ

- ОРЛ

шеф предмета: Проф. др Вукашин Андрић

 

- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

шеф предмета: Проф. др Милијана Релић

 

- ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

шеф предмета: Проф. др Бранко Михаиловић

 

- РАДИОЛОГИЈА

шеф предмета: Проф. др Томислав Јовановић

 

- ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦЕ

шеф предмета: Проф. др Јасна Павловић

 

- МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

шеф предмета: Проф. др Горан Виденовић

 

- БОЛЕСТИ ЗУБА

шеф предмета: Проф. др Милан Живковић

 

- НЕУРОЛОГИЈА

шеф предмета: Доц. др Снежана Филиповић Данић

 

- ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРАДОНТОЛОГИЈА

шеф предмета: Доц. др Драган Марјановић

 

- СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

шеф предмета: Доц. др Анкица Митић

 

- ДЕЧЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

шеф предмета: Доц. др Андријана Цветковић
 

   

Последња измена: 31/10/18 12:25

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII