НАСТАВА

  Катедре
  Наставници и сарадници
  Наставни садржај
  Издаваштво
  Пројекти

 

САДРЖАЈ


  Образац за рецензију

  Упутство ауторима за писање рада

 

КОНТАКТ


  praxismedica@med.pr.ac.rs

 

НАУЧНИ ЧАСОПИС "PRAXIS MEDICA"


Научни часопис Медицинског факултета Приштина и Друштво лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва.  

Актуелан број: PRAXIS MEDICA, Volume 42, Number 2, Year 2013.

Архива:

Volume 42
Number 1
Year 2013
 

 Volume 41
Number
3-4
Year 2
012.

 

 

У часопису "PRAXIS MEDICA" објављују се радови чланова Српског лекарског друштва и чланова друштава других медицинских струка. Објављују се оригинални радови, стручни радови, саопштења, дописи за праксу, чланци из историје медицине, извештаји са конгреса и стручних састанака, стручне и сталешке вести, прикази књига, писма уредништву и дописи "У спомен". Часопис излази три пута годишње.

 


УРЕДНИШТВО

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Радослав Катанић    radoslav.katanic@gmail.com

 

Заменик главног и одговорног уредника:

Доц. др Бојана Кисић    bojanabk2002@yahoo.com

 

Секретари:

Асс. др Бобан Бишевац    bbisevac@yahoo.com

Др Раша Младеновић    kompjuterash@yahoo.com   

 

Уређивачки одбор:

Проф. др Раде Грбић

Проф. др Радослав Митић

Проф. др Снежана Худомал

Проф. др Александар Павловић

Проф. др Бранко Михајловић

Проф. др Лепша Жорић

Проф. др Радојица Столић

Проф. др Милан Парлић

Доц. др Александар Ћорац

Доц. др Владимир Матвијенко

Проф. др Петар Јовановић

Доц. др Љиљана Шуловић

Проф. др Славиша Станишић

Проф. др Здравко Витошевић

Проф. др Стојан Секулић

 


ПРЕТПЛАТА

Годишња претплата:

За иностранство 50 EUR

За установе 5000 РСД

За физичка лица 2000 РСД

 

Жиро рачун:

41900-603-1-2799

са назнаком: Медицински факултет Приштина - K. Митровица, претплата за часопис

 

   

Последња измена: 04/10/13 19:23

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII