О ФАКУЛТЕТУ

  О нама
  Историјат
  Органи управљања
  Стручни органи
  Деканат и службе
 Документи

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ


  Статут факултета

  Стратегија обезбеђења квалитета и процедуре за обезбеђење квалитета

  Дозвола за рад

  Уверење о акредитацији

  Уверење о акредитацији - Интегрисане академске студије медицине

  Уверење о акредитацији - Интегрисане академске студије стоматологије

  Уверење о акредитацији - Основне академске студије здравствене неге

  Уверење о акредитацији - Докторске академске студије

  Одлука о акредитацији - Министарство просвете, науке и технолошког развоја

  Знак Медицинског факултета Приштина  .EPS .JPG

 

 

 


ПРАВИЛНИЦИ

  Правилник о Докторским студијама

  Правилник о Канцеларијском и архивском пословању

  Правилник о раду Медицинског факултета Приштина - Косовска Митровица

  Правилник о раду ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

  Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника

  Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника 2018

  Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

 

   

Последња измена: 05/03/19 09:58

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII