О ФАКУЛТЕТУ

  О нама
  Историјат
  Органи управљања
  Стручни органи
  Деканат и службе
 Документи

 

САДРЖАЈ


 Досадашња руководства

 

 

 

 

ИСТОРИЈАТ


Оснивач Факултета је Република Србија. У циљу побољшања квалитета и унапређења здравствене заштите становништва, Скупштина САП Косова и Метохије 17. јуна 1969. године доноси Закон о оснивању Медицинског факултета у Приштини ("Службени лист САПК", бр. 20/69) у оквиру Универзитета у Приштини.

Први дан рада Факултета је обележен 4. децембра исте године, када су одржана прва предавања у просторијама Филозофског факултета у Приштини. Факултет је основан као образовно-васпитна и научна организација удруженог рада која припрема високе стручне кадрове, организује и спроводи научна достигнућа и обавља здравствену делатност у складу са високим националним и међународним стандардима.

 

Некад у Приштини, данас са привременим седиштем у Косовској Митровици

Од 7. новембра 1973. године Медицински факултет проширује своју делатност и у области здравствене заштите, припајањем Опште болнице у Приштини, и као такав је регистрован код Окружног привредног суда у Приштини, под Fi. be. 461/74, као организација удруженог рада са ограниченом солидарном одговорношћу и посебног друштвеног значаја.

Године 1975. у оквиру Медицинског факултета отвара се и Стоматолошки одсек.
Медицински факултет у Приштини усклађивао је свој рад и организацију са законским прописима Републике Србије којим се регулише делатност високог образовања, научно-истраживачки рад и здравствена делатност.

Медицински факултет у Приштини регистрован је као високошколска установа чији је оснивач Република Србија у саставу Универзитета у Приштини.

За време 40 година постојања, на Медицинском факултету студирало је преко 10.000 студената, а тренутно студира око 1.300 студената.

После агресије НАТО-а, Медицински факултет у Приштини поделио је судбину свог народа и напустио простор Косова и Метохије.

Факултет је од јуна 1999. године привремено био измештен из свог седишта у Приштини у Крушевац. Од 01. септембра 2002. године Медицински факултет у Приштини се вратио на простор Косова и Метохије и за привремено седиште одређена је Косовска Митровица.

На Факултету се организује и Континуирана медицинска едукација која обухвата едукативних семинаре, курсеве и друге програме едукације за медицинске раднике. Наставу на семинарима континуиране едукације изводе наставници и сарадници нашег факултета, осталих Медицинских факултета у замљи, истакнути стручњаци здравствених установа и визитинг професори из иностранства.

Медицински факултет у Приштини - Косовска Митровица обавља и научно-истраживачку делатност преко својих Института и учешћем у научно-истраживачким пројектима Министарства науке Републике Србије. Министарство науке и заштите животне средине је одобрило финансирање 14 научних пројеката и један међународни пројекат. На овим и другим пројектима ангажована су истраживачи са Медицинског факултета у Приштини и других Медицинских факултета Републике Србије.

Да би Медицински факултет у Приштини - Косовска Митровица допринео квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије и организатора здравствене неге, факултет је успоставио сарадњу са свим државним факултетима Републике Србије и члан је Заједнице факултета медицинских наука Србије. У циљу даљег унапређења свих видова и нивоа високошколског образовања и научно истраживачког рада у области медицинских наука, факултет остварује сарадњу са медицинским факултетима у окружењу- Медицинским факултетом у Подгорици, Медицинскиом факултетом у Бањој Луци и Медицинским факултетом у Фочи као и са факултетима медицинских наука у иностранству.

Наставници и сарадници обављају здравствену, научно-истраживачку и едукативну делатност у наставним базама Факултета, а то су: Клиничко-болнички центар Приштина са седиштем у Грачаници, Здравствени центар у Косовској Митровици, Завод за јавно здравље Приштина у Косовској Митровици, Дом здравља у Звечану и Војно-медицинска академија у Београду.

Медицински факултет у Приштини - Косовска Митровица остварује сарадњу и са културним, спортским и привредним организацијама и установама које су заинтересоване за сарадњу у оквиру заједничких пројеката и пружања услуга из области делатности.

На Медицинском факултету у Приштини - Косовска Митровица од јуна 1999. године - измештања дипломирало је 822 студената. Звање магистра наука стекло је 85 кандидата. Звање доктора наука стекло је 40 кандидата. Здравствену специјализацију стекло је 185 кандидата.

Медицински факултет у Приштини - Косовска Митровица добио је одлуку о акредитације четири студијска програма од стрне Националног савета - Акредитационе комисије Министарства просвете Републике Србије:

- Интегрисане академске студије медицине у трајању од 6 година, чијим се завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова;

- Интегрисане академске студије стоматологије у трајању од 5 година, чијим се завршетком стиче 300 ЕСПБ бодова;

- Основне академске студије здравствене неге у трајању од 4 године, чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;

- Докторске академске студије у трајању од најмање 3 године, чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова.

 


ДОСАДАШЊА РУКОВОДСТВА

ГОДИНА

ДЕКАН

ПРОДЕКАНИ


.

1968 - 1973

 

Доц. др Осман Имами

 

Доц. др Изедин Османи

1973 - 1975

Доц. др Муса А. Хаџиу

Доц. др Газменд Шаћири
Доц. др Светомир Стожинић
Доц. др Таљат Паласка

1975 - 1977

Проф. др Изедин Османи

Доц. др Мухедин Салихамидзић
Проф. др Велибор Морачић
Доц. др Имер Коћинај

1977 - 1979

Проф. др Газменд Шаћири

Доц. др Имер Коћинај
Доц. др Стеван Баљошевић

1979 - 1981

Проф. др Таљат Паласка

Проф. др Хисен Укмата
Доц. др Душан Булајић
Доц. др Скендер Карахода

1981 - 1983

Проф. др Мехмет Беграца

Доц. др Фадиљ Батали
Доц. др Андрија Томановић
Доц. др Скендер Карахода

1983 - 1985

Проф. др Бозидар Чолаковић

Проф. др Нехат Кисери
Проф. др Мухарем Кутловци
Проф. др Мухарем Гаси

1985 - 1987

Проф. др Мухарем Гаси

Проф. др Нехат Кисери
Доц. др Војислав Трајковић
Проф. др Хашим Маљоку

1987 - 1989

Проф. др Имер Коћинај

Проф. др Мухарем Кутловци
Доц. др Војислав Трајковић
Проф. др Аљуш А. Гаси

1989 - 1990

Проф. др Аљуш А. Гаси

Проф. др Андрија Томановић
Проф. др Зеф Ђони  
Доц. др Џевдет Реџепагић

1990 - 1997

Проф. др Томислав Ђокић

Проф. др Милован Кнежевић
Проф. др Александар Кујунџић

1997 - 1998

Проф. др Веселин Трајковић

Проф. др Драгица Радовић
Доц. др Стојан Секулић

1998 - 1999

Проф. др Драгица Радовић

Проф. др Стојан Секулић
Проф. др Милан Живковић

1999 - 2004

Проф. др Милован Кнежевић

Проф. др Вукашин Андрић
Проф. др Мирјана Мирић

2004 - 2007

Проф. др Здравко Витошевић

Проф. др Савица Реџепагић
Проф. др Славиша Станишић
Проф. др Звездан Милановић

2007 - 2012

Проф. др Небојша Митић

Проф. др Радослав Митић
Проф. др Славиша Совтић
Доц.
др Бранко Михаиловић

2012 -

Проф. др Раде Грбић

Проф. др Звездан Милановић
Проф. др Драгица Одаловић
Доц
. др Анкица Митић
Доц. др Александар Ћорац

 

   

Последња измена: 15/12/14 21:48

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII