"PRAXIS MEDICA"

САДРЖАЈ


  Образац за рецензију

  Упутство ауторима за писање рада

  Захтев за е-потраживање радова

 

КОНТАКТ


  praxismedica@med.pr.ac.rs

 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЧАСОПИС


Научни часопис Медицинског факултета Приштина и Друштво лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва.  

Актуелан број: PRAXIS MEDICA, Volume 48, Number 1, Year 2019

 


  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Molimo sve autore zainteresovane za publikovanje radova u naucnom casopisu Praxis medica (M52) da za prijavu koriste iskljucivo ASISTENT sistem za onlajn uredjivanje i publikovanje casopisa na linku
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-8773
ili
http://aseestant.ceon.rs/index.php/pramed/login

Molimo Vas da radove ne saljete vise na mail casopisa (praxismedica@med.pr.ac.rs) i da strogo pridrzavate uputstva autorima za pisanje radova, posebno dela koji se odnosi na literaturu (citatni stil) prema Vankuverskom stilu (http://library.vcc.ca/ downloads/VCC_ VancouverStyleGuide.pdf)
 

 

 

http://issuu.com/praxis-medica

 

 

  ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ПОДАТАКА "PRAXIS MEDICA"


 

У библиотеци Медицинског факултета формирана је електронска база података научног часописа "PRAXIS MEDICA". У електронској бази налазе се сви публиковани радови у 2013. години. Сва остала грађа часописа пре 2013. године доступна је на сајту Медицинског факултета Универзитета у Приштини. Штампана грађа часописа може се наћи једино у Библиотеци Медицинског факултета. Уз попуњен ЗАХТЕВ можете путем  адресе (biblioteka@med.pr.ac.rs) потраживати публикове радове, који Вам могу бити прослеђени електронским путем или добити штампану верзију у библиотеци факултета.

 

2019. ГОДИНА      


Volume 48
Number 1
Year 2019

Преузми .PDF
 

  


 

2018. ГОДИНА      


Volume 47
Number 1-2
Year 2018

Преузми .PDF
 

Volume 47
Number 3-4
Year 2018

Преузми .PDF 


 

2017. ГОДИНА      


Volume 46
Number 1-2
Year 2017

Преузми .PDF
 

Volume 46
Number 3-4
Year 2017

Преузми .PDF 


 

2016. ГОДИНА      


Volume 45
Number 1
Year 2016

Преузми .PDF
 


Volume 45
Number 2
Year 2016

Преузми .PDF
 


Volume 45
Number 3-4
Year 2016

Преузми .PDF
 


 

2015. ГОДИНА      


Volume 44
Number 1
Year 2015

Преузми .PDF

 


Volume 44
Number 2
Year 2015

Преузми .PDF
 


Volume 44
Number 3
Year 2015

Преузми .PDF
 


Volume 44
Number 4
Year 2015

Преузми .PDF

2014. ГОДИНА      


Volume 43
Number 1
Year 2014

Преузми .PDF

 

 

Volume 43
Number 2
Year 2014

Преузми .PDF

 

 

Volume 43
Number 3
Year 2014

Преузми .PDF

 

 

Volume 43
Number 4
Year 2014

Преузми .PDF

2013. ГОДИНА      


Volume 42
Number 1
Year 2013

Преузми .PDF

 

 

Volume 42
Number 2
Year 2013

Преузми .PDF

 

 

Volume 42
Number 3
Year 2013

Преузми .PDF

 


Volume 42
Number 4
Year 2013

Преузми .PDF

 

2012. ГОДИНА      


Volume 41
Number 3-4
Year 2012

Преузми .PDF

 

      

 

 

  АРХИВА ЧАСОПИСА ОД 2002. ДО 2011. ГОДИНЕ


 

У часопису "PRAXIS MEDICA" објављују се радови чланова Српског лекарског друштва и чланова друштава других медицинских струка. Објављују се оригинални радови, стручни радови, саопштења, дописи за праксу, чланци из историје медицине, извештаји са конгреса и стручних састанака, стручне и сталешке вести, прикази књига, писма уредништву и дописи "У спомен". Часопис излази четири пута годишње.

 


УРЕДНИШТВО

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Радослав Катанић    radoslav.katanic@gmail.com

 

Заменик главног и одговорног уредника:

Доц. др Бојана Кисић    bojanabk2002@yahoo.com

 

Секретари:

Асс. др Бобан Бишевац    bbisevac@yahoo.com

Др Раша Младеновић    kompjuterash@yahoo.com   

 

Уређивачки одбор:

Проф. др Раде Грбић

Проф. др Радослав Митић

Проф. др Снежана Худомал

Проф. др Александар Павловић

Проф. др Бранко Михаиловић

Проф. др Лепша Жорић

Проф. др Радојица Столић

Проф. др Милан Парлић

Доц. др Александар Ћорац

Доц. др Владимир Матвијенко

Проф. др Петар Јовановић

Доц. др Љиљана Шуловић

Проф. др Славиша Станишић

Проф. др Милутин Ненадовић

Проф. др Здравко Витошевић

Проф. др Стојан Секулић

 


ПРЕТПЛАТА

Годишња претплата:

За иностранство 50 EUR

За установе 5000 РСД

За физичка лица 2000 РСД

 

Жиро рачун:

41900-603-1-2799

са назнаком: Медицински факултет Приштина - K. Митровица, претплата за часопис

 

   

Последња измена: 17/06/19 22:04

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII