СЕРВИСИ

  Електронско учење
 
Мобилни
  Студентски позив
  Архива обавештења
  Архива извештаја

 

САДРЖАЈ


  2018. Година
     - Јануар
     - Фебруар
     - Март

     - Април
     - Мај

     - Јун
     - Јул

     - Август
     - Септембар    
     - Октобар
     - Новембар
     - Децембар

  2017. Година
     - Јануар
     - Фебруар
     - Март

     - Април
     - Мај

     - Јун
     - Јул

     - Август
     - Септембар    
     - Октобар
     - Новембар
     - Децембар

  2016. Година
     - Јануар
     - Фебруар
     - Март

     - Април
     - Мај

     - Јун
     - Јул

     - Август
     - Септембар    
     - Октобар
     - Новембар
     - Децембар
 

  2015. Година
     - Јануар
     - Фебруар
     - Март

     - Април
     - Мај

     - Јун
     - Јул

     - Август
     - Септембар    
     - Октобар
     - Новембар
     - Децембар
    

  2014. Година
     - Јануар
     - Март
     - Април
     - Мај
     - Јун
     - Јул
     - Август
     - Септамбар
     - Октобар
     - Новембар
     - Децембар
 

  2013. Година
     - Јануар
     - Фебруар
     - Март
     - Април
     - Мај
     - Јун
     - Јул
     - Август
     - Септембар
     - Октобар
     - Новембар
     - Децемабр
 

  2012. Година
     - Све

 

 

АРХИВА ИЗВЕШТАЈА


Извештаји и одлуке по датуму постављања:


ЈУН, 2018.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Небојша Матејић

 Извештај комисије о оцени подобности теме и кандидата - др Војкан Лазић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Владимир Јакшић

 


МАЈ, 2018.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Јелена Јовић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Патологија - др Бранислав Ђерковић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора Фармакологија - др Јулијана Рашић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Медицина Рада - др Љиљана Кулић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Патофизиологија - др Иван Радић

 


АПРИЛ, 2018.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Зорица Стојановић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Александра Илић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Мирјана Костић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Стоматолошка протетика - др Драгослав Лазић

 Извештај комисије о оцени подобности теме и кандидата - др Јелена Станишић

 Извештај комисије о оцени подобности теме и кандидата - др Филип Ђорђевић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Миливоје Гаљак

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Гинекологија са акушерством - др Саша Цветковић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Гинекологија са акушерством - др Алекса Андрејевић

 


МАРТ, 2018.

  Извештај комисије о избору у звање асистента Хигијена са хуманом екологијом - др Јелена Јовић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Медицинска статистика и информатика - др Мирјана Костић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Стоатолошка протетика - др Анкица Митић

 Извештај комисије о оцени подобности теме и кандидата - др Ивана Матијашевић

 Извештај комисије о оцени подобности теме и кандидата - др Маша Јакшић

  Извештај комисије за избор у звање доцента ОРЛ - др Југослав Гашић

 


ФЕБРУАР, 2018.

  Извештај комисије о избору у звање сарадника у настави Радиологија - др Александра Баловић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Љиљана Јовићевић

 


ЈАНУАР, 2018.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Татјана Радевић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Андријана Одаловић

 


ДЕЦЕМБАР, 2017.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Гојко Игрутиновић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Орална хирургија - др Зоран Влаховић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Бранислав Ђерковић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Офтамлмологија - др Дубравка Вукша

  Извештај комисије о избору у звање асистента Дечја и превентивна стоматологија - др Раша Младеновић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Дечја и превентивна стоматологија - др Зораида Милојковић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника у настави Оториноларингологија - др Ненад Релић


НОВЕМБАР, 2017.

  Извештај комисије о избору у звање асистента Дечја и превентивна стоматологија - др Ивана Стошовић Калезић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Инфективне болести - др Јелена Аритоновић Прибаковић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Психијатрија - др Игор Грбић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Ана Секулић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Хирургија - др Александар Божовић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Хирургија - др Братислав Лазић

 


ОКТОБАР, 2017

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Иван Радић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Интерна медицина - др Кристина Булатовић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Хирургија - Анестезиологија - др Небојша Виденовић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Неурологија - др Марко Мирић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Хистологија - др Слађана Савић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора Физиологија - др Соња Смиљић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Болести зуба - др Владимир Матвијенко

  Извештај комисије о избору у звање асистента Дечја и превентивна стоматологија - др Марко Стевановић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета Ортопедија вилица - др Сања Симић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета Болести зуба - др Дејан Перић

  Извештај комисије за избор у звање асистента Болести зуба - др Радован Јовановић


ЈУН, 2017.

  Извештај комисије за избор у звање асистента Медицинска статистика и информатика - др Александра Илић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Стоматолошка протетика - др Јелена Тодић

 


МАЈ, 2017.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета Педијатрија - др Зорица Вујновић Живковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета Педијатрија - др Јадранка Митић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Стоматолошка протетика - др Надица Ђорђевић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Пародонтологија - др Данијела Сталетовић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Александар Ћорац

 


АПРИЛ, 2017.

  Извештај комисије за избор у звање асистента Психијатрија - др Мирјана Стојановић Тасић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Александар Антонијевић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Дејан Перић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Дарко Лакетић

 


МАРТ, 2017.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Марина Миленковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Александра Арсовић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Гинекологија и акушерство - др Лазар Андрејевић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Радован Јовановић

  Извештај комисије за избор у звање асистента Биохемија - др Тамара Милановић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Љиљана Поповић

 


ФЕБРУАР, 2017.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Небојша Милићевић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Сања Симић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Оливера Ђокић

 


ЈАНУАР, 2017.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Зорица Стојановић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Небојша Матејић

 


ДЕЦЕМБАР, 2016.

  Извештај комисије за избор у звање асистента Пародонтологија и Орална медицина - др Зоран Арсић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Ивана Стошовић Калезић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Марко Стевановић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Миливоје Гаљак

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Данијела Сталетовић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Јасмина Стевановић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Марко Мирић

 


НОВЕМБАР, 2016.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Игор Грбић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Ивана Сташевић Карличић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Момчило Мирковић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Тамара Милановић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Интерна медицина - др Душица Миљковић

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Надица Ђорђевић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Данијела Илић

 


ОКТОБАР, 2016.

  Извештај комисије за избор у звање асистента Оториноларингологија - др Милош Јанићијевић

  Извештај комисије за избор у звање асистента Стоматолошка протетика - др Милош Сталетовић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Бранкица Мартиновић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Владанка Вукићевић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Амила Вујачић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Дерматовенерологија - др Драгица Ђорић

  Извештај комисије о избору у звање два асистента Анатомија - др Иван Богосављевић и др Милена Шарановић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Хирургија - Анестезиологија - др Ранко Здравковић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Хирургија - др Дејан Табаковић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Раша Младеновић

 


АВГУСТ, 2016.

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Есад Кучевић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Албина Станојевић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Јелена Аритоновић Прибаковић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Зоран Арсић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара ОРЛ - др Славиша Антић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Офталмологија - др Јана Мирковић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора Анатомија - др Предраг Мандић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора Анатомија - др Татјана Филиповић

 


ЈУЛ, 2016.

 Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације - др Јаворка Митић


ЈУН, 2016.

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Педијатрија - др Снежана Марковић Јовановић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Хистологија са ембриологијом - др Леонида Витковић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Есад Кучевић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Интерна медицина - др Славица Пајовић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Јелена Аритоновић Прибаковић

 


МАЈ, 2016.

  Извештај комисије о избору у звање асистента Психијатрија - др Катарина Ђокић Пјешчић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Нуклеарна медицина - др Бранислава Радовић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Дејан Табаковић

 


АПРИЛ, 2016.

 Извештај комисије о избору сарадника у настави Неурологија - др јелена Филимоновић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Милош Јанићијевић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Хирургија са ортопедијом - др Александар Божовић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Игор Драгићевић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Данијела Илић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Хирургија - др Милош Митровић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Интерна медицина- др Владан Перић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора Епидемиологија - др Јасмина Стевановић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Милош Сталетовић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Слободан Аранђеловић

  Извештај комисије за избор у звање доцента Судска медицина - др Мирослав Милошевић

 


МАРТ, 2016.

  Извештај комисије за избор у звање доцента Стоматолошка протетика - др Радивоје Радосављевић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Анатомија - др Милош Гашић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Иван Богосављевић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Патолошка физиологија - др Иван Радић

  Извештај комисије за избор у звање доцента - др Златан Елек

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Снежана Лазић

 


ФЕБРУАР, 2016.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Мирјана Дејановић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Рада Трајковић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Зорица Вујновић Живковић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора - др Снежана Филиповић Данић

  Извештај комисије о избору у звање два сарадника клиничара Физикална медицина

 


ЈАНУАР, 2016.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Данијела Васић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Кристина Булатовић

  Извештај комисије о избору у звање асистента Психијатрија

  Извештај комисије о избору у звање три сарадника клиничара Психијатрија

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Јадранка Митић

 


ДЕЦЕМБАР, 2015.

  Извештај комисије о избору у звање асистента Радиологија

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Радиологија

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Педијатрија

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Данијела Илић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Максилофацијална хирургија

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Мирослав Милошевић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора - др Мирослав Поповић

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Инфективне болести

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Орална хирургија

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Оториноларингологија

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Дечја и превентивна стоматологија

  Извештај комисије о избору у звање сарадника клиничара Интерна медицина

 


НОВЕМБАР, 2015.

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора - др Драгиша Рашић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Ненад Шуловић

 


ОКТОБАР, 2015.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Милош Гашић

  Извештај комисије о оцени урађеног магистарског рада - др Биљана Дуњић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Милена Шарановић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Иван Радић

 


СЕПТЕМБАР, 2015.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Милијана Релић

 Извештај комисије о избору сарадника у настави Физиологија

 Извештај комисије о избору сарадника у настави Неурологија

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Срђан Ивковић

  Извештај комисије о оцени урађеног магистарског рада - др Миодраг Станишић

  Извештај комисије о оцени урађеног магистарског рада - др Сања Марковић

  Извештај комисије за избор у звање доцента - др Славиша Мајетић

 


АВГУСТ, 2015.

  Извештај комисије за избор у звање доцента - др Саша Табаковић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора - др Сузана Матејић

 


ЈУЛ, 2015.

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Андријана Одаловић

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Татјана Вукановић

  Извештај комисије за избор у звање доцента - др Божидар Одаловић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора - др Бранко Михаиловић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора - др Драган Марјановић

  Извештај комисије за избор у звање доцента - др Илија Драгојевић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Даниела Јокић

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Јелена Јовић

 


ЈУН, 2015.

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Јована Милошевић

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Марија Милић

 Извештај о оцени урађене магистарске тезе - др Милован Вукотић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Лидија Дејановић

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Мирјана Костић

  Извештај комисије за избор у звање асистента - др Бранислав Ђерковић

  Извештај комисије за избор у звање ванредног професора - др Милица Мијовић

  Извештај комисије за избор у звање редовног професора - др Даница Вукићевић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Славиша Матејић

 


МАЈ, 2015.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Мирјана Јовановић

  Извештај комисије за избор у звање доцента - др Бисерка Недељковић

 


АПРИЛ, 2015.

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Радмила Урошевић

 Извештај комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - др Бојан Томић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Мирјана Дејановић

  Извештај комисије за избор у звање доцента из Неурологије - др Ненад Милошевић

 Извештај комисије о избору у звање редовног професора из Максилофацијалне хирургије др Горан Виденовић

 Извештај комисије о избору у звање редовног професора из Хирургије -Урологија кандидата др Петар Јовановић

 


МАРТ, 2015.

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Божидар Одаловић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Илија Драгојевић

 Извештај комисије о урађеној докторској дисертацији - др Славиша Матејић

 


ФЕБРУАР, 2015.

 Извештај комисије за избор у звање асистента из Стоматолоске протетике - др Надица Ђорђевић

 Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској тези - др Славиша Минић

 Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Славиша Минић

  Извештај комисије за избор у звање асистента из Инфективних болести - др Јелена Аритоновић Прибаковић

  Извештај комисије за избор у звање асистента из Болести зуба - др Дејан Перић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Јован Живковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Снежана Лештаревић

 


ДЕЦЕМБАР, 2014.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Маја Шипић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Енсер Регић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Гордана Николић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у асистента за ужу научну област - др Југослав Гашић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Снежана Лештаревић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Бисерка Недељковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Зорица Сојевић Тимотијевић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Златица Петковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Милан Филиповић

 Јавна одбрана магистарске дисертације - др Мирјана Вукадиновић

 


НОВЕМБАР, 2014.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Слађана Трпковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Бојана Кисић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Небојша Р. Митић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Мелиха Шехалић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Милош Мирковић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Алвира Лукач Радончић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Благица Михаиловић

  Извештај

је за избор у звање асистента из Офталмологије - др Радица Ристић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Мирјана Чукаловић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Наташа Катанић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Драгица Одаловић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Векослав Митровић

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Југослав Гашић

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Бранислав Ђерковић

 


ОКТОБАР, 2014.

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Сања Фајертаг Симић

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Данијеле Сталетовић

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Дејан Перић

  Одлука ННВ о неприхватању извештаја за избор асистента из Психијатрије

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Надице Ђорђевић

  Извештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Мирјане Костић

 


СЕПТЕМБАР, 2014.

  Извештај комисије за избор у звање сарадника у настави из Радиологије -  др Бојан Томић

  Извештај комисије за избор у звање сарадника у настави из Хирургије - Анестезиологије - др Ранко Здравковић

  Извештај комисије за избор у звање сарадника у настави из Дерматовенерологије - др Драгица Ђорић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Маја Шипић

  Извештај комисије за избор у звање сарадника у настави из Биохемије - др Тамара Милановић

  Извештај комисије за избор у звање сарадника у настави из Офталмологије - др Јана Мирковић

  Извештај комисије за избор у звање асистента из Офталмологије - др Оливера Ђокић

  Извештај комисије за избор у звање асистента из Микробиологије - др Александра Милић

 Јавна одбрана докторске дисертације - др Гордана Николић

 


АВГУСТ, 2014.

 Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Енсер Регић

 


ЈУЛ, 2014.

 Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Елвира Радончић

 Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Божидар Одаловић

 


ЈУН, 2014.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Јоргованка Дрмончић Путица

 


МАЈ, 2014.

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Векослав Митровић

 


АПРИЛ, 2014.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Зоран Марчетић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Сагбира Сагдати

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - Ибрахим Прељевић

  Извештај комисије за избор у звање доцента из Социјалне медицине кандидата др Душан Живковић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - Асс. др Маја Шишић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - Асс. др Дејан Дубовина

  Извештај комисије за избор у звање доцента из Социјалне медицине кандидата др Слађане Ђуровић

 


МАРТ, 2014.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Момир Дуњић

 


ЈАНУАР, 2014.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - др Симон Николић

 


ДЕЦЕМБАР, 2013.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - Проф. др Дијана Мирић

 


НОВЕМБАР, 2013.

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - доц. др. Андријана Цветковић

  Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета - доц. др. Љиљана Шуловић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Ненад Миловановић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Јелене Крџић

 


ОКТОБАР, 2013.

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Јелене Крџић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Љиљане Шубарић

 


СЕПТЕМБАР, 2013.

  Извештај о урађеној докторској дисертацији - асс. др Ненад Милошевић

 


ЈУЛ, 2013.

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Снежана Стевић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Јулијана Рашић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Биљана Крџић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање ванредног професора др Анкица Митић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Небојша Каварић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Братислав Стојковић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - др Душан Живковић

 


ЈУН, 2013.

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Љиљана Кулић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Милан Парлић

 


МАЈ, 2013.

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Зоран Влаховић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - Асс. др Радослав Радосављевић

 


АПРИЛ, 2013.

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Саша Цветковић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Алекса Андрејевић

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - Асс. др Јелена Крџић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Војкан Несторовић

 


МАРТ, 2013.

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Радослав Катанић

  Извештај о урађеној докторској дисертацији - др Татјана Ускоковић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Драгослав Лазић

 


ФЕБРУАР, 2013.

  Извештај о урађеној докторској дисертацији - Мр. Небојша Јовановић

  Извештај о урађеној докторској дисертацији - Асс. др Љиљана Шубарић

 


ЈАНУАР, 2013.

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације - Асс. др Слађана Ђурић

  Извештај о пријављеном кандидату за избор у звање наставника Универзитета - Доц. др Александар Ћорац

 


2012. ГОДИНА

  ОДЛУКА - Отвара се поступак јавне набавке мале вредности за набавку канцеларијског материјала за 2013. годину за потребе Медицинског факултета Приштина

  ОДЛУКА - Отвара се поступак јавне набавке мале вредности за набавку стоматолошког материјала и ситног инвентара за 2013. годину за потребе Медицинског факултета Приштина

  ОДЛУКА - Отвара се поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга зуботехничке лабораторије за 2013. годину за потребе Медицинског факултета Приштина

  Извештај о пријављеном кандидату за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија асс. др Братислав Лазић

  Извештај о пријављеном кандидату за избор у звање редовног професора за ужу научну област Хирургија-Урологија Проф. др Петар Јовановић  

  Извештај о оцени урађене докторске тезе др Милан Миладиновић

  Обавештење о урађеној магистарској тези др Саша Бацић

  Обавештење - Доц. др Александар Ћорац

  Обавештење - Асс. др Милан Миладиновић

  Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија др Зораида Милојковић

  Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  др Владан Перић  

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације др Мирко Поповић  

  Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција др Владимир Матвијенко  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Зоран Влаховић  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Марија Бубало  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Драгослав Лазић

  Извештај о пријављеном кандидату др Јелена Тодић на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  

  Извештај о пријављеном кандидату др Небојша Виденовић на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Меха Махмутовића  

  Извештај о пријављеном кандидату др Слађане Савић на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  

  Извештај о пријављеном кандидату др Соње Смиљић на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  

  Извештај о оцени урађене докторске дисертације др Мирка Радуновића  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Зорице Станојевић  

  Извештај о пријављеном кандидату др Радослава Катанића на конкурс за избор у звање наставника Универзитета  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Гордане Антић  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Зораиде Милојковић  

  Извештај за избор у звање др Љиљана Поповић  

  Извештај за избор у звање др Војкан Несторовић  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Татјане Чутовић  

  Извештај о урађеној докторској дисертацији др Братислав Лазић  

 

   

Последња измена: 03/07/18 13:53

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII