ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ (НАСТАВНИ ПЛАН)
 
ПРВА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
1.
МО1_01
Анатомија
I,II
О
105
120
45
405
20
2.
МО1_02
Хистологија и ембриологија
I,II
О
60
75
30
264
13
3.
МО1_03
Хумана генетика
I
О
30
30
15
120
6
4.
МО1_04
Основи клиничке праксе I
II
О
15
15
45
2
5.
МО1_05
Прва помоћ
I
О
15
15
45
2
6.
МО1_06
Медицина и друштво
I
О
45
0
72
2
7.
МО1_07
Страни језик 1
I,II
О
45
15
90
3
8.
МИ1_08-09_2/4а
Латински језик и медицинска терминологија
II
И
30
0
23
6
9.
МИ1_08-09_2/4б
Генетичке основе еволуције човека
II
И
15
15
45
6
10.
МИ1_08-09_2/4в
Етички принципи истраживања у медицини
II
И
15
15
45
6
11.
МИ1_08-09_2/4г
Клиничка и функционална анатомија
II
И
15
15
45
6
Укупно часова активне наставе на години студија = 735
 
 
ДРУГА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
1.
МО2_10
Медицинска биохемија и хемија
III, IV
О
130
90
30
375
13
2.
МО2_11
Медицинска физиологија
III, IV
О
120
105
30
408
19
3.
МО2_12
Општа и клиничка микробиологија и имунологија
III, IV
О
60
60
30
225
11
4.
МО2_13
Основи клиничке праксе II
III, IV
О
15
45
90
2
5.
МО2_14
Страни језик 2
III, IV
О
45
15
90
3
6.
МИ2_15-16_2/4а
Информатика у медицини
IV
И
15
15
45
6
7.
МИ2_15-16_2/4б
Физиологија роњења и летења
IV
И
15
15
45
6
8.
МИ2_15-16_2/4в
Физиологија у клиничкој пракси
IV
И
15
15
45
6
9.
МИ2_15-16_2/4г
Биохемија оксидативног стреса и антиоксидативне заштите
IV
И
15
15
45
6
Укупно часова активне наставе на години студија = 835
 
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
1.
МО3_17
Патолошка анатомија
V, VI
О
90
90
45
338
15
2.
МО3_18
Патолошка физиологија
V, VI
О
90
90
270
12
3.
МО3_19
Фармакологија са токсикологијом
VI
О
60
30
30
180
9
4.
МО3_20
Радиологија и нуклеарна медицина
V
О
45
45
135
5
5.
МО3_21
Клиничка пропедевтика
VI
О
30
90
180
4
6.
МО3_22
Медицинска статистика и информатика
V
О
15
30
15
90
3
7.
МИ3_23-24_2/4а
Значај цитологије и имунохистохемије у патологији
VI
И
15
15
45
6
8.
МИ3_23-24_2/4б
Методолошки приступи функционалној дијагностици у медицини
VI
И
15
15
45
6
9.
МИ3_23-24_2/4в
Савремене технологије у радиологији
VI
И
15
15
45
6
10.
МИ3_23-24_2/4г
Фармакологија стрес улкуса
VI
И
15
15
45
6
Укупно часова активне наставе на години студија = 855
 
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
1.
МО4_25
Интерна медицина
VII, VIII
О
135
240
600
17
2.
МО4_26
Инфективне болести
VII, VIII
О
45
60
168
8
3.
МО4_27
Дерматовенерологија
VII
О
30
45
120
6
4.
МО4_28
Неурологија
VII
О
30
60
135
7
5.
МО4_29
Психијатрија
VIII
О
30
60
135
7
6.
МО4_30
Епидемиологија
VII
О
30
30
90
3
7.
МИ4_31-32_2/4а
Неурологија главобоља и епилепсија
VIII
И
15
15
45
6
8.
МИ4_31-32_2/4б
Психосоматски поремећаји - фреквентност, третман
VIII
И
15
15
45
6
9.
МИ4_31-32_2/4в
Дијагностички и терапијски поступци у дерматовенерологији
VIII
И
15
15
45
6
10.
МИ4_31-32_2/4г
Епидемиологија заразних болести
VIII
И
15
15
45
6
Укупно часова активне наставе на години студија = 855
 
 
ПЕТА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
1.
МО5_33
Хирургија
IX, X
О
120
225
552
21
2.
МО5_34
Педијатрија
IX, X
О
60
120
270
12
3.
МО5_35
Гинекологија са акушерством
IX, X
О
60
120
270
12
4.
МО5_36
Социјална медицина
IX
О
15
30
72
3
5.
МИ5_37-38_2/4а
Анестезиологија са реаниматологијом
X
И
15
15
45
6
6.
МИ5_37-38_2/4б
Неонатологија
X
И
15
15
45
6
7.
МИ5_37-38_2/4в
Лекови у трудноћи
X
И
15
15
45
6
8.
МИ5_37-38_2/4г
Примена лекова у осетљивој популацији
X
И
15
15
45
6
Укупно часова активне наставе на години студија = 810
 
 
ШЕСТА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
1.
МО6_39
Офталмологија
XI
О
30
45
120
6
2.
МО6_40
Оториноларингологија са МФХ
XI
О
45
45
135
7
3.
МО6_41
Хигијена и хумана екологија
XI
О
30
45
120
5
4.
МО6_42
Медицина рада
XI
О
15
15
45
2
5.
МО6_43
Физикална медицина
XI
О
15
30
72
3
6.
МО6_44
Судска медицина
XI
О
30
60
135
6
7.
МО6_45
Стручна пракса
XII
О
150
0
300
13
8.
МИ6_46-47_2/4а
Хигијена - дијететика
XI
И
15
15
45
6
9.
МИ6_46-47_2/4б
Савремене дијагностичке методе у офталмологији
XI
И
15
15
45
6
10.
МИ6_46-47_2/4г
Ургентна стања у оториноларингологији
XI
И
15
15
45
6
11.
МИ6_46-47_2/4д
Судскомедицинска експертиза људских посмртних остатака
XI
И
15
15
45
6
12.
МО6_48
Завршни рад
XII
О
0
0
150
60
6
Укупно часова активне наставе на години студија = 615
 
 
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
СИР
ДОН
СРС
УКУПНО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930
2355
150
270
-
360
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ НА СВИМ ГОДИНАМА СТУДИЈА = 4705
 

Легенда:
П - предавања
В - вежбе
СИР - самостални истраживачки рад
ДОН - додатни облици наставе
СРС - самостални рад студента