ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ (НАСТАВНИ ПЛАН)
 
ПРВА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
ДОН
СРС
1.
НО1_01
Анатомија, хистологија и ембриологија
I
О
60
30
-
135
7
2.
НО1_02
Хумана генетика
I
О
30
15
-
72
3
3.
НО1_03
Биохемија
I
О
30
60
-
135
7
4.
НО1_04
Социологија
I
О
30
-
15
72
2
5.
НО1_05
Информатика у здравству
I
О
30
15
-
72
2
6.
НО1_06
Увод у медицину и здравствену негу
I
О
45
90
-
216
8
7.
НО1_07
Физиологија
II
О
60
30
-
135
7
8.
НО1_08
Микробиологија и имунологија
II
О
60
30
-
135
7
9.
НО1_09
Социјална медицина
II
О
30
-
15
72
2
10.
НО1_10
Медицинска етика
II
О
30
-
15
72
2
11.
НО1_11
Хигијена и здравствено васпитање
II
О
30
60
30
135
6
12.
НО1_12
Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега
II
О
30
60
-
135
7
Укупно часова активне наставе на години студија = 900
 
 
ДРУГА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
ДОН
СРС
1.
НО2_13
Патологија и патофизиологија
III
О
60
30
-
135
7
2.
НО2_14
Фармакологија и токсикологија
III
О
60
30
-
135
7
3.
НО2_15
Здравствена статистика
III
О
30
15
-
72
2
4.
НО2_16
Исхрана и медицинска нутритивна терапија
III
О
45
60
30
216
8
5.
НО2_17
Инфективне болести и нега заразног болесника
III
О
30
60
-
135
7
6.
НО2_18
Заштита у радној средини
IV
О
30
15
30
135
7
7.
НО2_19
Епидемиологија
IV
О
30
15
-
72
2
8.
НО2_20
Медицинска психологија
IV
О
30
90
-
72
2
9.
НО2_21
Пропедевтика и здравствена нега у клиничко-болничкој пракси
IV
О
45
90
-
216
9
10.
НО2_22
Гетријатрија и нега старих особа
IV
О
15
30
-
72
2
11.
НО2_23
Педијатрија и нега здравог и болесног детета
IV
О
30
60
-
135
7
Укупно часова активне наставе на години студија = 900
 
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
ДОН
СРС
1.
НО3_24
Интерна медицина и нега инт. болесника
V
О
30
60
-
135
4
2.
НО3_25
Хирургија и нега хируршког болесника
V
О
30
60
-
135
4
3.
НО3_26
Гинекологија и акушерство и здр.нега жене
V
О
15
30
-
72
3
4.
НО3_27
Психијатрија и нега психијатријског болесника
V
О
15
30
-
72
3
5.
НО3_28
Медицинска рехабилитација
V
О
15
30
-
72
3
6.
НО3_29
Нега у примарној здравственој заштити и породици
V
О
30
60
-
135
4
7.
НО3_30
Енглески језик 1
V, VI
О
60
30
15
168
3
8.
НО3_31
Организација и менаџмент у здравству
VI
О
60
30
15
168
4
9.
НО3_32
Онкологија и палијативна здравствена нега
VI
О
15
30
-
72
2
10.
НО3_33
Здравствена нега у ванредним приликама
VI
О
15
30
-
72
3
11.
НИ3_34-36_3/6а
Оториноларингологија
VI
И
15
30
-
72
9
12.
НИ3_34-36_3/6б
Дерматовенерологија
VI
И
15
30
-
72
9
13.
НИ3_34-36_3/6в
Офталмологија
VI
И
15
30
-
72
9
14.
НИ3_34-36_3/6г
Неурологија
VI
И
15
30
-
72
9
15.
НИ3_34-36_3/6д
Епидемиологија заразних болести
VI
И
15
15
-
45
9
16.
НИ3_34-36_3/6ђ
Примена лекова у осетљивој популацији
VI
И
15
15
-
45
9
Укупно часова активне наставе на години студија = 825
 
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
В
ДОН
СРС
1.
НО4_37
Екологија и јавно здравље
VII
О
30
30
30
135
6
2.
НО4_38
Психологија развојног доба и старења
VII
О
30
15
-
72
5
3.
НО4_39
Радиологија и имиџинг у здравству
VII
О
30
15
-
72
5
4.
НО4_40
Увод у педагогију
VII
О
45
45
-
135
6
5.
НО4_41
Методологија научноистраживачког рада
VII
О
30
30
30
135
6
6.
НО4_42
Енглески језик II
VII
О
45
15
30
135
6
7.
НО4_43
Вештина комуницирања
VII
О
30
30
30
135
3
8.
НИ4_44-46_3/6а
Прва помоћ
VIII
И
15
15
-
45
6
9.
НИ4_44-46_3/6б
Неонатологија
VIII
И
15
15
-
45
6
10.
НИ4_44-46_3/6в
Лекови у трудноћи
VIII
И
15
15
-
45
6
11.
НИ4_44-46_3/6г
Латински језик и медицинска терминологија
VIII
И
15
-
-
45
6
12.
НИ4_44-46_3/д
Савремене технологије у радиологији
VIII
И
15
15
-
45
6
13.
НИ4_44-46_3/6ђ
Психосоматски поремећаји-фреквентност-третман
VIII
И
15
15
-
45
6
14.
НО4_47
Завршни рад
VIII
О
       
5
Укупно часова активне наставе на години студија = 630
Укупно ЕСПБ = 240
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ НА СВИМ ГОДИНАМА СТУДИЈА = 4705