СТУДИЈЕ

  Интегрисане академске
  Основне академске
  Постдипломске студије


 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ


На Медицинском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици изводе се акредитовани студијски програми:

 


ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

Интегрисане академске студије првог и другог степена, за стицање академског стручног звања доктор медицине, трају шест година или 4705 часова теоретске и практичне наставе, самосталног рада студента и праксе у здравственим установама у складу са Директивом 2005/36/ЕК Европског парламента и Савета Европе од 07.09. 2005. о признавању професионалних квалификација у делу који се односи на докторе медицине.
 


  Integrated Academic Studies for Medical Doctors

 


ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Интегрисане академске студије првог и другог степена, за стицање академског стручног звања доктор стоматологије, трају пет година или 4065 часова теоретске и практичне наставе, самосталног рада студента и праксе у здравственим установама у складу са Директивом 2005/36/ЕК Европског парламента и Савета Европе од 07.09. 2005. о признавању професионалних квалификација у делу који се односи на докторе стоматологије.


  Integrated Academic Studies for Dentist

   

Последња измена: 13/01/13 11:26

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII