СТУДИЈЕ

  Интегрисане академске
  Основне академске
  Постдипломске студије

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ


На Медицинском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици изводи се акредитовани студијски програм:

 


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

Основне академске студије здравствене неге за стицање академског стручног звања организатор здравствене неге, трају четири године или 3255 часова теоретске и практичне наставе, самосталног рада студента и праксе у здравственим установама и израде дипломског рада, у складу са Директивом 2005/36/ЕК Европског парламента и Савета Европе од 07.септембра 2005. о признавању професионалних квалификација у делу који се односи на медицину.

Студијски програм нуди студентима најновија стручна, односно научна сазнања из медицинске области и здравствене неге. Студијски програм је свеобухватан и целовит , састоји се од обавезних и изборних предмета и истовремено је усаглашен са сличним акредитованим програмима у земљи и окружењу.

  Bachelor Academic Studies for Health Care

   

Последња измена: 13/01/13 11:26

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII