Медицински факултет има сопствену издавачку делатност којом потпомаже квалитетније обављање образовно-научног рада на факултету.

Образац за писање уџбеникаПоступак покретања и писања уџбеника

У складу са Правилником о издавачкој делатности 2023 и одлукама овлашћених факултетских радних тела и комисија, самостално или у заједници с другим издавачким организацијама, Медицински факултет издаје следеће публикације:

 • Уџбеник за основну наставу
 • Уџбеник за постдипломску наставу
 • Помоћни уџбеник
 • Практикум
 • Монографија
 • Ауторизована скрипта
 • Брошура
 • Одабрана поглавља
 • Збирка задатака
 • Атласи
 • Часописи
 • Годишњаци
 • Публикација (намењене болесницима и општој здравственој едукацији становништва)

Медицински факултет је издавач часописа “PRAXIS MEDICA”.

 • Проф. др Наташа Катанић – председник комисије
 • Проф. др Александар Павловић, члан
 • Проф. др Бранко Михаиловић, члан
 • Проф. др Снежана Марковић – Јовановић, члан
 • Проф. др Љиљана Поповић, члан
 • Проф. др Милица Мијовић, члан
 • Проф. др Јасмина Стевановић, члан

Комисија за издавачку делатност,Медицински факултет Приштинаса седиштем у северном делу Косовске Митровице, ул. Анри Динана бб. К. Митровица.

Просторије Комисије за издавачку делатност се налазе у болничком кругу Клиничко-болничког центра Центра К. Митровица – у згради Педијатријске клинике на III спрaту.

izdavackadelatnost@med.pr.ac.rs