Научни часопис Медицинског факултета Приштина и Друштво лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва.

Актуелан број: Praxis Medica (VOLUME 51, NUMBER 1,2 YEAR 2022)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Молимо све заинтересоване за публиковање радова у научном часопису Praxis medica (M52) да за пријаву користе искључиво АСИСТЕНТ систем за онлајн уређивање и публиковање часописа на линку

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-8773

или

http://aseestant.ceon.rs/index.php/pramed/login

Молимо Вас да радове не шаљете више на мејл часописа (praxismedica@med.pr.ac.rs) и да се строго придржавате упутства ауторима за писање радова, посебно дела који се односи на литературу (цитатни стил) према Ванкуверском стилу (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)

http://issuu.com/praxis-medica

У библиотеци Медицинског факултета формирана је електронска база података научног часописа “PRAXIS MEDICA”. У електронској бази налазе се сви публиковани радови у 2013. години. Сва остала грађа часописа пре 2013. године доступна је на сајту Медицинског факултета Универзитета у Приштини. Штампана грађа часописа може се наћи једино у Библиотеци Медицинског факултета. Уз попуњен ЗАХТЕВ можете путем адресе (biblioteka@med.pr.ac.rs) потраживати публикове радове, који Вам могу бити прослеђени електронским путем или добити штампану верзију у библиотеци факултета.


Главни и одговорни уредник:

 • проф. др Бојана Кисић

Заменик главног и одговорног уредника:

 • проф. др Татјана Новаковић

Помоћник главног и одговорног уредника:

 • проф. др Милица Мијовић,
 • проф. др Ненад Милошевић,
 • доц. др Драгослав Лазић,
 • доц. др Златан Елек,

Секретар:

 • доц. др Александра Илић

Уређивачки одбор:

 • академик, Радоје Чоловић, (Српско лекарско друштво),
 • академик, Небојша Лалић, (Медицински факултет у Београду),,
 • проф. др Александар Павловић,
 • проф. др Александар Јовановић,
 • проф. др Дијана Мирић,
 • проф. др Гордана Теофиловски Парапид, (Српско лекарско друштво),
 • проф. др Наташа Катанић,
 • проф. др Братислав Лазић,
 • проф. др Светлана Симић, (Медицински факултет у Новом Саду),
 • проф. др Милан Филиповић,
 • доц. др Мирко Грајић, (Медицински факултет у Београду),
 • проф. др Владимир Јаковљевић, (Факултет медицинских наука у Крагујевцу)
 • проф. др Војкан Несторовић,
 • проф. др Добрила Станковић – Ђорђевић, (Медицински факултет у Нишу),
 • проф. др Снежана Јанићијевић Худомал,
 • проф. др Радивој Коцић, (Медицински факултет у Нишу),
 • проф. др Снежана Марковић – Јовановић,
 • проф. др Дејан Бокоњић, (Медицински факултет у Фочи),
 • доц. др Данијела Илић,
 • проф. др Синиша Ристић, (Медицински факултет у Фочи),
 • проф. др Саша Совтић,
 • проф. др Љубица Ђукановић, (Српско лекарско друштво),
 • проф. др Недељко Радловић, (Српско лекарско друштво),
 • проф. др Снежана Бркић, (Медицински факултет у Новом Саду),
 • проф. др Милан Кулић, (Универзитет у Источном Сарајеву),
 • проф. др Слободанка Митровић, (Факултет медицинских наука у Крагујевцу),
 • проф. др Симон Николић,
 • проф. др Бранко Михаиловић,
 • проф. др Јасмина Стевановић,
 • доц. др Александра Арсовић,
 • доц. др Момир Дуњић,
 • проф. др Ненад Шуловић,
 • проф. др Јулијана Рашић,
 • проф. др Раде Грбић,
 • проф. др Небојша Б. Митић,
 • проф. др Александар Ћорац,
 • проф. др Владан Перић,
 • доц. др Мирјана Стојановић – Тасић,
 • проф. др Јелена Тодић,
 • проф. др Милан Милисављевић, (Медицински факултет у Београду),
 • проф. др Момчило Мирковић,
 • проф. др Слађана Савић,
 • проф. др Саша Табаковић,
 • доц. др Иван Радић,
 • проф. др Радослав Гајанин, (Универзитет у Бањој Луци),
 • проф. др Радослав Катанић,
 • проф. др Србислава Милинић,
 • проф. др Алекса Марковић, (Стоматолошки факултет у Београду),
 • проф. др Војкан Лазић, (Стоматолошки факултет у Беогарду),
 • проф. др Сузана Матејић,
 • проф. др Горан Виденовић,
 • проф. др Зоран Влаховић,
 • проф. др Мелиха Шехалић,
 • проф. др Бранкица Мартиновић,
 • проф. др Соња Смиљић,
 • проф. др Зорица Станојевић – Ристић,
 • проф. др Петар Јовановић,
 • проф. др Зорица Сојевић – Тимотијевић,
 • доц. др Југослав Гашић.

Издавачки савет:

 • проф. др Здравко Витошевић, председник
 • проф. др Славиша Станишић,
 • проф. др Љиљана Поповић,
 • проф. др Милош Мирковић,
 • проф. др Јасна Павловић,
 • проф. др Радослав Митић,
 • проф. др Небојша Р. Митић.

Редакција:

 • др Бобан Бишевац, технички уредник
 • Иван Лемпић, лектор за енглески језик


Годишња претплата:

 • За иностранство 50 EUR
 • За установе 5000 РСД
 • За физичка лица 2000 РСД

Жиро рачун:

 • 41900-603-1-2799
 • са назнаком: Медицински факултет Приштина – K. Митровица, претплата за часопис
2019. ГОДИНАVolume 48
Number 1
Year 2019
Volume 48
Number 2
Year 2019 
2018. ГОДИНА
Volume 47
Number 1-2
Year 2018
Volume 47
Number 3-4
Year 2018
2017. ГОДИНА
Volume 46
Number 1-2
Year 2017 
Volume 46
Number 3-4
Year 2017
2016. ГОДИНАVolume 45
Number 1
Year 2016
Volume 45
Number 2
Year 2016
Volume 45
Number 3-4
Year 2016
2015. ГОДИНАVolume 44
Number 1
Year 2015
Volume 44
Number 2
Year 2015
Volume 44
Number 3
Year 2015
Volume 44
Number 4
Year 2015
2014. ГОДИНАVolume 43
Number 1
Year 2014
Volume 43
Number 2
Year 2014
Volume 43
Number 3
Year 2014
Volume 43
Number 4
Year 2014
2013. ГОДИНАVolume 42
Number 1
Year 2013
Volume 42
Number 2
Year 2013
Volume 42
Number 3
Year 2013
Volume 42
Number 4
Year 2013
2012. ГОДИНАVolume 41
Number 3-4
Year 2012
 

АРХИВА ЧАСОПИСА ОД 2002. ДО 2011. ГОДИНЕ

У часопису PRAXIS MEDICA” објављују се радови чланова Српског лекарског друштва и чланова друштава других медицинских струка. Објављују се оригинални радови, стручни радови, саопштења, дописи за праксу, чланци из историје медицине, извештаји са конгреса и стручних састанака, стручне и сталешке вести, прикази књига, писма уредништву и дописи “У спомен”. Часопис излази четири пута годишње.
Year 2002Volume 30, Number 12
Year 2003Volume 31, Number 12
Year 2004Volume 32, Number 12
Year 2004Volume 32, Number 34
Year 2005Volume 33, Number 12
Year 2006Volume 34, Number 12
Year 2006Volume 34, Number 34
Year 2007Volume 35, Number 12
Year 2007Volume 35, Number 34
Year 2008Volume 36, Number 12
Year 2008Volume 36, Number 34
Year 2009Volume 37, Number 12
Year 2009Volume 37, Number 3-4
Year 2010Volume 38, Number 12
Year 2010Volume 38, Number 34
Year 2011Volume 39, Number 1-2

Year 2002, Volume 30, Number 1– 2


Назив:
2002; 30(1-2) Prikazi knjiga.pdf
2002; 30(1-2) Uputstvo saradnicima.pdf
2002; 30(1-2)00-00 Korice_editorial__sadrzaj.pdf
2002; 30(1-2)01-06 Ivetic.pdf
2002; 30(1-2)07-11 Belic.pdf
2002; 30(1-2)13-20 Kozic.pdf
2002; 30(1-2)21-25 Djordjevic.pdf
2002; 30(1-2)27-29 Krvgic.pdf
2002; 30(1-2)31-34 Zoric.pdf
2002; 30(1-2)37-40 Trajkovic.pdf
2002; 30(1-2)41-51 Lestarevic.pdf
2002; 30(1-2)53-55 Sekulic.pdf
2002; 30(1-2)57-60 Bankovic.pdf
2002; 30(1-2)61-64 Bogavac.pdf
2002; 30(1-2)65-67 Drmoncic.pdf
2002; 30(1-2)69-67 Grujic.pdf
2002; 30(1-2)73-75 Krstic.pdf
2002; 30(1-2)77-79 Relic.pdf
2002; 30(1-2)81-83 Savovic.pdf
2002; 30(1-2)85-87 Sulovic.pdf

Year 2003, Volume 31, Number 12


Назив:
2003; 31(1-2) Uputstvo saradnicima.pdf
2003; 31(1-2)00-00 Korice_editorial__sadrzaj.pdf
2003; 31(1-2)01-05 Milanovic.pdf
2003; 31(1-2)07-10 Ristic-Vitaljic.pdf
2003; 31(1-2)11-16 Bursac.pdf
2003; 31(1-2)17-23 Cerovac-Cosic.pdf
2003; 31(1-2)25-29 Peric.pdf
2003; 31(1-2)31-36 Okiljevic.pdf
2003; 31(1-2)37-41 Beljic.pdf
2003; 31(1-2)43-45 Eric.pdf
2003; 31(1-2)47-50 Krdzic.pdf
2003; 31(1-2)51-52 Milinic.pdf
2003; 31(1-2)53-55 Nedic.pdf
2003; 31(1-2)57-59 Stamenkovic.pdf
2003; 31(1-2)61-64 Smilic.pdf
2003; 31(1-2)65-67 Bascarevic.pdf
2003; 31(1-2)69-72 Jaksic.pdf
2003; 31(1-2)73-77 Mladenovic.pdf
2003; 31(1-2)79-82 Vucelic.pdf
2003; 31(1-2)83-85 Milosev.pdf
2003; 31(1-2)87-89 Petrovic.pdf
2003; 31(1-2)91-92 Zivkovic.pdf
2003; 31(1-2)93-95 Samardzic.pdf
2003; 31(1-2)97-99_Prikazi knjiga_Otisli su u penziju.pdf

Year 2004, Volume 32, Number 12


Назив:
2004; 32(1-2) Uputstvo saradnicima.pdf
2004; 32(1-2)00-00 Korice_editorial__sadrzaj.pdf
2004; 32(1-2)01-05 Vujacic.pdf
2004; 32(1-2)01-05 Zoric.pdf
2004; 32(1-2)07-10 Stanojevic.pdf
2004; 32(1-2)09-31 Abramovic.pdf
2004; 32(1-2)11-18 Savic.pdf
2004; 32(1-2)19-22 Karaba.pdf
2004; 32(1-2)23-28 Peric.pdf
2004; 32(1-2)33-35 Dejanovic.pdf
2004; 32(1-2)38-39 Bogavac.pdf
2004; 32(1-2)39-42 Marcetic.pdf
2004; 32(1-2)49-52 Vojnovic.pdf
2004; 32(1-2)53-55 Celic.pdf
2004; 32(1-2)57-59 Mitreski.pdf
2004; 32(1-2)61-65 Bubanovic.pdf
2004; 32(1-2)67-69 Nestorovic.pdf
2004; 32(1-2)71-75 Bjelica.pdf
2004; 32(1-2)77-79 Novakovic.pdf
2004; 32(1-2)81-83 Dejanovic.pdf
2004; 32(1-2)85-86 Relic.pdf
2004; 32(1-2)87-88 Ivanovic.pdf
2004; 32(1-2)89-89 Petronic.pdf
2004; 32(1-2)91-93 Petrovic.pdf
2004; 32(1-2)95-96 Prikazi knjiga_otisli_su_u_penziju.pdf

Year 2004, Volume 32, Number 34


Назив:
2004; 32(3-4) Uputstvo saradnicima.pdf
2004; 32(3-4)00-00 Korice_editorial__sadrzaj.pdf
2004; 32(3-4)01-09 Vitosevic.pdf
2004; 32(3-4)13-14 Bukumiric.pdf
2004; 32(3-4)15-19 Odalovic.pdf
2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic.pdf
2004; 32(3-4)31-33 Dolicanin.pdf
2004; 32(3-4)35-38 Belic.pdf
2004; 32(3-4)39-40 Relic.pdf
2004; 32(3-4)41-42 Krstic.pdf
2004; 32(3-4)43-46 Novakovic.pdf
2004; 32(3-4)47-50 Tomasevic.pdf
2004; 32(3-4)51-29 Vukovic.pdf
2004; 32(3-4)51-52 Matejic.pdf
2004; 32(3-4)53-54 Mekic.pdf
2004; 32(3-4)55-60 Andjelkovic.pdf
2004; 32(3-4)61-65 Bjelica.pdf
2004; 32(3-4)67-72 Moljevic.pdf
2004; 32(3-4)73-75 Vuckovic.pdf
2004; 32(3-4)77-79 Relic.pdf
2004; 32(3-4)81-83 Milosev-Zilovic.pdf
2004; 32(3-4)85-88 Bogavac.pdf
2004; 32(3-4)89-91 Perisic.pdf
2004; 32(3-4)93-96 Elek.pdf
2004; 32(3-4)97-103 Cukic.pdf

Year 2005, Volume 33, Number 12


Назив:
01_2005; 33(1-2) Uputstvo saradnicima.pdf
01_2005; 33(1-2)00-00 Korice_editorial__sadrzaj.pdf
01_2005; 33(1-2)01-04 Sovtic.pdf
01_2005; 33(1-2)05-09 Matejic.pdf
01_2005; 33(1-2)11-12 Mirkovic.pdf
01_2005; 33(1-2)13-17 Vitkovic.pdf
01_2005; 33(1-2)19-24 Moljevic.pdf
01_2005; 33(1-2)25-28 Corac.pdf
01_2005; 33(1-2)29-31 Minic.pdf
01_2005; 33(1-2)33-38 Cukic.pdf
01_2005; 33(1-2)39-42 Ivanov.pdf
01_2005; 33(1-2)43-48 Mladenovic.pdf
01_2005; 33(1-2)49-54 Vojnovic.pdf
01_2005; 33(1-2)55-58 Stolic.pdf
01_2005; 33(1-2)59-61 Cvetkovic.pdf
01_2005; 33(1-2)63-65 Mekic.pdf
01_2005; 33(1-2)67-76 Andrejevic.pdf
01_2005; 33(1-2)77-80 Krivokuca.pdf
01_2005; 33(1-2)81-85 Marcetic.pdf
01_2005; 33(1-2)87-88 Relic.pdf
01_2005; 33(1-2)89-90 Ivanovic.pdf
01_2005; 33(1-2)91-91 Stefanovic.pdf
01_2005; 33(1-2)93-93 Petronic.pdf
01_2005; 33(1-2)95-96 Novakovic.pdf
01_2005; 33(1-2)97-98 Informacije.pdf

Year 2006, Volume 34, Number 1-2


Назив:
01_2006_1_2_001-006_originalni_Bascarevic Snezana_06.pdf
02_2006_1_2_007-014_originalni_Milanovic_glukagon_08.pdf
03_2006_1_2_015-018_originalni_Jaksic V.pdf
04_2006_1_2_019-022_originalni_Popovic-Babic_Ivetic Vesna_04.pdf
05_2006_1_2_023-028_originalni_Corac_Aleksandar_06.pdf
06_2006_1_2_029-032_originalni_Cvetkovic S.pdf
07_2006_1_2_033-036_originalni_Sojevic Zorica – Dijabetes_04.pdf
08_2006_1_2_037-042_strucni_Mladenovic Jovan_06.pdf
09_2006_1_2_043-046_strucni_Stanojevic B.pdf
10_2006_1_2_047-050_strucni_Stolic R.pdf
11_2006_1_2_051-054_strucni_Perenic R.pdf
12_2006_1_2_055-060_strucni_Vujacic N.pdf
13_2006_1_2_061-066_pregledni_Andjelkovic Z_06.pdf
14_2006_1_2_067-072_pregledni_Hudomal S.pdf
15_2006_1_2_073-078_pregledni_Kisic B.pdf
16_2006_1_2_079-086_pregledni_Novakovic_08.pdf
17_2006_1_2_087-090_pregledni_Relic M.pdf
18_2006_1_2_091-094_pregledni_Stanojevic Z.pdf
19_2006_1_2_095-100_prikaz_slucaja_Mikic_Komljenovic_06.pdf
20_2006_1_2_101-104_prikaz_slucaja_Cvetkovic M.pdf
21_2006_1_2_105-112_istorija medicine – Cukic Goran_08.pdf

Year 2006, Volume 34, Number 34


Назив:
01_2006_3_4_001-006_originalni_Sovtic S.pdf
02_2006_3_4_007-012_originalni_Miric D.pdf
03_2006_3_4_013-016_originalni_Perisic_04.pdf
04_2006_3_4_017-020_originalni_Knezevic-Pogancev_04.pdf
05_2006_3_4_021-024_originalni_Bogavac_04.pdf
06_2006_3_4_025-030_originalni_Petrovic G.pdf
07_2006_3_4_031-032_originalni_Minic S.pdf
08_2006_3_4_033-036_originalni_Mirkovic M_04.pdf
09_2006_3_4_037-040_strucni_Jaksic V.pdf
10_2006_3_4_041-044_strucni_Stanojevic B.pdf
11_2006_3_4_045-048_strucni_Stolic R.pdf
12_2006_3_4_049-052_strucni_Relic G.pdf
13_2006_3_4_053-058_strucni_Sojevic Zorica – Bakterijske infekcije_06.pdf
14_2006_3_4_059-062_strucni_Stanojevic B.pdf
15_2006_3_4_063-068_pregledni_Rasic J.pdf
16_2006_3_4_069-076_pregledni_Kisic B.pdf
17_2006_3_4_077-084_pregledni_Lestarevic S.pdf
18_2006_3_4_085-092_pregledni_Relic M.pdf
19_2006_3_4_093-106_pregledni_Vucinic B.pdf
20_2006_3_4_107-108_prikaz_slucaja_Petkovic Zlatica_02.pdf
21_2006_3_4_109-110_prikaz_slucaja_Dejanovic_02.pdf
22_2006_3_4_111-112_naucni prikaz_Pajovic Slavica_02.pdf
23_2006_3_4_113_izvestaj_Relic M.pdf

Year 2007, Volume 35, Number 12


Назив:
01_2007_35_1_2_OR_04_Djukic_N_04_01_019.pdf
02_2007_35_1_2_OR_04_Ivetic_V_04_01_024.pdf
03_2007_35_1_2_OR_04_Jaksic_V_04_01_027.pdf
04_2007_35_1_2_OR_05_Jovanovic_T_06_01_034.pdf
05_2007_35_1_2_OR_03_Zivkovic_J_04_02_119.pdf
06_2007_35_1_2_OR_10_Cukic_G_10_01_010.pdf
07_2007_35_1_2_OR_04_Martinovic_Mitr.pdf
08_2007_35_1_2_OR_04_Sipic_M_04_01_084.pdf
09_2007_35_1_2_OR_04_Stajic_D_04_01_091.pdf
10_2007_35_1_2_OR_05_Barak_O_06_01_004.pdf
11_2007_35_1_2_OR_06_Milosevic_M_06_01_048.pdf
12_2007_35_1_2_OR_07_Dimic_S_08_03_018.pdf
13_2007_35_1_2_OR_03_Erdevacki_Lj_04_01_020.pdf
14_2007_35_1_2_ST_04_Eric_M_04_01_021.pdf
15_2007_35_1_2_ST_03_Tomasevic_T_04_01_100.pdf
16_2007_35_1_2_ST_05_Petrovic D_06_01_070.pdf
17_2007_35_1_2_ST_05_Vukicevic_V_06_01_116.pdf
18_2007_35_1_2_PR_04_Dekanski_D_04_01_015.pdf
19_2007_35_1_2_PR_06_Kisic_B_06_01_035.pdf
20_2007_35_1_2_PR_08_Mirkovic_Mo_08_02_055.pdf
21_2007_35_1_2_PR_03_Smilic_Lj_04_01_085.pdf
22_2007_35_1_2_PR_02_Mirković_Mi_02_02_053.pdf
23_2007_35_1_2_PS_03_Stolic_R_04_01_094.pdf
24_2007_35_1_2_PS_03_Jovanovic_P_04_01_033.pdf
25_2007_35_1_2_PS_02_Grujic_K_02_01_023.pdf
26_2007_35_1_2_IM_03_Ristic_S_04_01_081.pdf

Year 2007, Volume 35, Number 34


Назив:
01_2007_35_3_4_OR_07_Marcetic_Z_08_01_037.pdf
02_2007_35_3_4_OR_06_Smiljic_S_06_01_088.pdf
03_2007_35_3_4_OR_04_Jaksic_V_04_01_026.pdf
04_2007_35_3_4_OR_04_Filipovic_T_04_01_022.pdf
05_2007_35_3_4_OR_06_Andrejevic_A_06_01_001.pdf
06_2007_35_3_4_OR_03_Pajovic_S_04_01_064.pdf
07_2007_35_3_4_OR_04_Popadic_G_04_01_072.pdf
08_2007_35_3_4_OR_04_Milosavljevic Z_04_01_047.pdf
09_2007_35_3_4_OR_05_Matvejenko_V_06_01_043.pdf
10_2007_35_3_4_OR_06_Bozovic_A_06_01_006.pdf
11_2007_35_3_4_OR_12_Cukic_G_12_02_011.pdf
12_2007_35_3_4_ST_04_Janjic_V_04_01_032.pdf
13_2007_35_3_4_ST_05_Vojnovic_M_06_03_108.pdf
14_2007_35_3_4_ST_04_Sulovic_Lj_04_02_096.pdf
15_2007_35_3_4_ST_06_Dejanovic_B_06_01_013.pdf
16_2007_35_3_4_PR_04_Janicijevic_S_04_02_029.pdf
17_2007_35_3_4_PR_06_Belic_B_06_01_005.pdf
18_2007_35_3_4_PR_03_Zivkovic_J_04_01_118.pdf
19_2007_35_3_4_PR_04_Marjanovic_D_04_01_039.pdf
20_2007_35_3_4_PR_04_Smilic_Lj_04_03_087.pdf
21_2007_35_3_4_PR_06_Relic_M_06_01_080.pdf
22_2007_35_3_4_PS_03_Novakovic_T_04_01_063.pdf
23_2007_35_3_4_PS_04_Surdilovic_D_04_01_097.pdf
24_2007_35_3_4_PS_02_Milinic_S_02_01_046.pdf
25_2007_35_3_4_IM_03_Stanic_M_04_01_092.pdf

Year 2008, Volume 36, Number 12


Назив:
01_2008_36_1_2_OR_06_Pavlovic_A_06_01_067.pdf
02_2008_36_1_2_OR_04_Miric_D_04_02_051.pdf
03_2008_36_1_2_OR_07_Vukicevic_D_08_03_115.pdf
04_2008_36_1_2_OR_07_Matejic_S_08_01_042.pdf
05_2008_36_1_2_OR_06_Sapic_R_06_01_082.pdf
06_2008_36_1_2_OR_04_Popadic_G_04_02_073.pdf
07_2008_36_1_2_OR_07_Mirkovic_Mo_08_01_054.pdf
08_2008_36_1_2_OR_05_Todic_J_06_01_099.pdf
09_2008_36_1_2_OR_04_Radomirovic_M_04_01_078.pdf
10_2008_36_1_2_ST_04_Parlic M_04_01_065.pdf
11_2008_36_1_2_ST_06_Zivkovic_J_06_03_120.pdf
12_2008_36_1_2_ST_03_Tomasevic_T_04_02_101.pdf
13_2008_36_1_2_ST_07_Preljevic_I_08_01_077.pdf
14_2008_36_1_2_ST_05_Dimic_S_06_01_016.pdf
15_2008_36_1_2_PR_05_Janicijevic_S_06_03_030.pdf
16_2008_36_1_2_PR_05_Popovic_Lj_06_01_076.pdf
17_2008_36_1_2_PR_04_Jaksic_V_04_01_025.pdf
18_2008_36_1_2_PR_03_Dejanovic_L_04_01_014.pdf
19_2008_36_1_2_PR_04_Vukotic_M_04_01_117.pdf
20_2008_36_1_2_PR_10_Vucinic_B_10_02_110.pdf
21_2008_36_1_2_PS_05_Mladenovic_J_06_01_061.pdf
22_2008_36_1_2_PS_04_Colic_S_04_02_008.pdf
23_2008_36_1_2_PS_02_Tabakovic_S_02_01_098.pdf

Year 2008, Volume 36, Number 34


Назив:
01_2008_36_3_4_OR_06_Mitic_N_06_02_057.pdf
02_2008_36_3_4_OR_05_Sovtic_S_06_02_090.pdf
03_2008_36_3_4_OR_04_Milanovic_Z_04_01_044.pdf
04_2008_36_3_4_OR_07_Marcetic_Z_08_02_038.pdf
05_2008_36_3_4_OR_07_Trpkovic_S_08_01_102.pdf
06_2008_36_3_4_OR_04_Colic_S_04_01_007.pdf
07_2008_36_3_4_OR_06_Sapic_R_06_02_083.pdf
08_2008_36_3_4_OR_09_Vucinic_B_10_03_111.pdf
09_2008_36_3_4_OR_04_Misolic_M_04_01_056.pdf
10_2008_36_3_4_OR_05_Popadic_G_06_03_074.pdf
11_2008_36_3_4_ST_03_Vasic_A_04_01_104.pdf
12_2008_36_3_4_ST_04_Parlic M_04_02_066.pdf
13_2008_36_3_4_ST_05_Dimic_S_06_02_017.pdf
14_2008_36_3_4_ST_06_Vojnovic_M_06_02_107.pdf
15_2008_36_3_4_PR_05_Janicijevic_S_06_04_031.pdf
16_2008_36_3_4_PR_08_Petrovic_N_08_01_071.pdf
17_2008_36_3_4_PR_05_Mitic_R_06_01_059.pdf
18_2008_36_3_4_PR_08_Vukicevic_D_08_02_114.pdf
19_2008_36_3_4_PR_04_Sulovic_Lj_04_01_095.pdf
20_2008_36_3_4_PS_03_Arandjelovic_S_04_01_002.pdf
21_2008_36_3_4_PS_03_Relic_G_04_01_079.pdf
22_2008_36_3_4_PS_05_Mladenovic_J_06_02_062.pdf

Year 2009, Volume 37, Number 12


Назив:
01_2009_37_1_2_OR_09_Mitic_R_10_02_060.pdf
02_2009_37_1_2_OR_08_Mitic_N_08_01_058.pdf
03_2009_37_1_2_OR_05_Vitosevic_Z_06_01_105.pdf
04_2009_37_1_2_OR_05_Pavlovic_A_06_02_068.pdf
05_2009_37_1_2_OR_04_Milanovic_Z_04_02_045.pdf
06_2009_37_1_2_OR_04_Stanojevic_Z_04_01_093.pdf
07_2009_37_1_2_OR_04_Miric_D_04_01_050.pdf
08_2009_37_1_2_OR_06_Vukicevic_D_06_01_113.pdf
09_2009_37_1_2_OR_05_Perisic_Z_06_01_069.pdf
10_2009_37_1_2_OR_06_Colic_S_06_03_009.pdf
11_2009_37_1_2_OR_04_Martinovic_B_04_01_040.pdf
12_2009_37_1_2_OR_04_Milosevic_N_04_01_049.pdf
13_2009_37_1_2_OR_03_Vujicic_A_04_01_112.pdf
14_2009_37_1_2_ST_04_Janicijevic_S_04_01_028.pdf
15_2009_37_1_2_ST_04_Sovtic_S_04_01_089.pdf
16_2009_37_1_2_ST_03_Mirkovic_Mi_04_01_052.pdf
17_2009_37_1_2_ST_08_Vancetovic_M_08_01_103.pdf
18_2009_37_1_2_ST_06_Vojnovic_M_06_01_106.pdf
19_2009_37_1_2_ST_04_Popovic_BD_04_01_075.pdf
20_2009_37_1_2_ST_04_Cvetnic_D_04_01_012.pdf
21_2009_37_1_2_PR_06_Vucinic_B_06_01_109.pdf
22_2009_37_1_2_PR_07_Lestarevic_S_08_01_036.pdf
23_2009_37_1_2_PS_03_Arandjelovic_S_04_02_003.pdf
24_2009_37_1_2_PS_04_Smilic_Lj_04_02_086.pdf

Year 2009, Volume 37, Number 34


Назив:
2009; 37 (3-4) 1-7 – Ivetic Vesna.pdf
2009; 37 (3-4) 103-108 – Ðordjevic Z.pdf
2009; 37 (3-4) 109-113 – Boljevic A.pdf
2009; 37 (3-4) 115-119 – Andjelkovic D.pdf
2009; 37 (3-4) 121-123 – Radivojevic V.pdf
2009; 37 (3-4) 125-128 – Vojnovic M.pdf
2009; 37 (3-4) 129-134 – Jovanovic T.pdf
2009; 37 (3-4) 13-17 – Mandic Predrag.pdf
2009; 37 (3-4) 135-141 – Smilic Lj.pdf
2009; 37 (3-4) 143-147 – Popovic D.pdf
2009; 37 (3-4) 149-152 – Todorovic A.pdf
2009; 37 (3-4) 153-156 – Stolic R.pdf
2009; 37 (3-4) 157-160- Milosevic V.pdf
2009; 37 (3-4) 161-163- Lazic S.pdf
2009; 37 (3-4) 19-27 – Cukic Goran.pdf
2009; 37 (3-4) 29-35 – Radojevic Jelena.pdf
2009; 37 (3-4) 37-42 – Suljic Muamer.pdf
2009; 37 (3-4) 43-48 – Stankovic V.pdf
2009; 37 (3-4) 49-53 – Milutinovic S.pdf
2009; 37 (3-4) 55-59 – Kostic Inic Biljana.pdf
2009; 37 (3-4) 61-63 – Milinic Srbislava.pdf
2009; 37 (3-4) 65-67 – Opacic.pdf
2009; 37 (3-4) 69-72 – Muratovic Muho.pdf
2009; 37 (3-4) 73-76 – Putica J.pdf
2009; 37 (3-4) 77-80 – Regic Enser.pdf
2009; 37 (3-4) 81-84 – Sehalic M.pdf
2009; 37 (3-4) 85-89 – Dimeski Z.pdf
2009; 37 (3-4) 9-12 – Kolarovic Jovanka.pdf
2009; 37 (3-4) 91-96 – Videnovc Goran.pdf
2009; 37 (3-4) 97-101 – Krstic Nebojsa.pdf

Year 2010, Volume 38, Number 12


Назив:
2010; 38 (1-2) 1-6 – Popovic Lj.pdf
2010; 38 (1-2) 101-103 – Sulovic Ljiljana.pdf
2010; 38 (1-2) 105-108 – Dani Redzo.pdf
2010; 38 (1-2) 109-112 – Jovanovic Nebojsa.pdf
2010; 38 (1-2) 113-115 – Vasic A.pdf
2010; 38 (1-2) 117-119 – Stalevic Lj.pdf
2010; 38 (1-2) 121-123 – Ljusic Dragana.pdf
2010; 38 (1-2) 125-130 – Sretic Ljilja.pdf
2010; 38 (1-2) 13-17 – Novakovic Tatjana.pdf
2010; 38 (1-2) 131-136 – Soldat-Stankovic V..pdf
2010; 38 (1-2) 137-142 – Arsovic Aleksandra.pdf
2010; 38 (1-2) 143-146 – Nikolic Gordana.pdf
2010; 38 (1-2) 147-149 – Grbic Rade.pdf
2010; 38 (1-2) 151-153 – Vlahovic Zoran.pdf
2010; 38 (1-2) 155-157 – Lazovic R..pdf
2010; 38 (1-2) 159-160 – Radosavljevic Z.pdf
2010; 38 (1-2) 161-162 – Jovanovic Tomislav.pdf
2010; 38 (1-2) 19-25 – Ðuriæ Sladjana.pdf
2010; 38 (1-2) 31-37 – Stamenkovic Divna.pdf
2010; 38 (1-2) 39-43 – Popovic N.pdf
2010; 38 (1-2) 45-47 – Celic Danijela.pdf
2010; 38 (1-2) 49-51 – Mitrovic Vekoslav.pdf
2010; 38 (1-2) 53-56 – Ðokiæ Olivera.pdf
2010; 38 (1-2) 57-60 – Filipovic Tanja.pdf
2010; 38 (1-2) 61-64 – Milosevic Nenad.pdf
2010; 38 (1-2) 65-69 – Cukalovic Mira.pdf
2010; 38 (1-2) 7-11 – Kisic Bojana.pdf
2010; 38 (1-2) 71-75 – Filipovic Danic Snezana.pdf
2010; 38 (1-2) 77-81 – Ðerkovic Branislav.pdf
2010; 38 (1-2) 83-86 – Sojevic Zorica.pdf
2010; 38 (1-2) 87-90 – Sagdati S.pdf
2010; 38 (1-2) 91-93 – Andric Vukasin.pdf
2010; 38 (1-2) 95-99 – Stolic R.pdf

Year 2010, Volume 38, Number 34


Назив:
2010; 38 (3-4) 1-7 – Vancetovic-Mijovic M.pdf
2010; 38 (3-4) 103-107 – Mladenovic Jovan.pdf
2010; 38 (3-4) 109-112 – Subaric Ljiljana.pdf
2010; 38 (3-4) 113-116 – Hajrovic S Preljevic.pdf
2010; 38 (3-4) 117-121 – Racic Alek.pdf
2010; 38 (3-4) 123-125 – Aranðeloviæ S.pdf
2010; 38 (3-4) 127-128 – Milincic N.pdf
2010; 38 (3-4) 129-131 – Jovanovic T.pdf
2010; 38 (3-4) 133-136 – Plackic J.pdf
2010; 38 (3-4) 137-140 – Vitosevic B.pdf
2010; 38 (3-4) 141-146 – Pavlovic J.pdf
2010; 38 (3-4) 147-150 – Zivic Ziva.pdf
2010; 38 (3-4) 15-20 – Bulajic Sonja.pdf
2010; 38 (3-4) 151-154 – Radosavljevic Milovan.pdf
2010; 38 (3-4) 155-158 – Ðordjevic N.pdf
2010; 38 (3-4) 159-161 – Milinic S.pdf
2010; 38 (3-4) 21-25 – Komljenovic Goca.pdf
2010; 38 (3-4) 27-31 – Bisevac.pdf
2010; 38 (3-4) 33-38 – Trpkovic Sladjana.pdf
2010; 38 (3-4) 39-44 – Mirkovic Momcilo.pdf
2010; 38 (3-4) 45-50 – Jaksic V.pdf
2010; 38 (3-4) 51-56 – Grbic Rade.pdf
2010; 38 (3-4) 57-61 – Zivkovic Dusan.pdf
2010; 38 (3-4) 63-70 – Popovic-Ilic.pdf
2010; 38 (3-4) 71-75 – Odalovic Dragica.pdf
2010; 38 (3-4) 77-79 – Jovanovic P.pdf
2010; 38 (3-4) 81-84 – Filipovic Milan.pdf
2010; 38 (3-4) 85-88 – Mirkovic Milos.pdf
2010; 38 (3-4) 89-92 – Uskokovic Tanja.pdf
2010; 38 (3-4) 9-13 – Stanojevic Zorica.pdf
2010; 38 (3-4) 93-98 – Stolic R.pdf
2010; 38 (3-4) 99-102 – Mitic_R.pdf

Year 2011, Volume 39, Number 12


Назив:
2011; 39 (1-2) 1-6 – Popovic Lj.pdf
2011; 39 (1-2) 101-107 – Pavlovic J.pdf
2011; 39 (1-2) 109-115 – Mladenovic S.pdf
2011; 39 (1-2) 117-123 – Krstic N.pdf
2011; 39 (1-2) 125-130 – Grbic R.pdf
2011; 39 (1-2) 13-16 – Vitosevic B.pdf
2011; 39 (1-2) 131-134 – Mirkovic M.pdf
2011; 39 (1-2) 135-136 Minic S.pdf
2011; 39 (1-2) 137-142 Sovtic S.pdf
2011; 39 (1-2) 143-147 124_PR_05_ZZ__06 – Popovic M.pdf
2011; 39 (1-2) 143-147 Popovic M.pdf
2011; 39 (1-2) 149-152 Krdzic B.pdf
2011; 39 (1-2) 153-156 Aritonovic J.pdf
2011; 39 (1-2) 157-158 Lazic S.pdf
2011; 39 (1-2) 159-163 – Zivkovic D.pdf
2011; 39 (1-2) 17-22 – Bulajic S.pdf
2011; 39 (1-2) 23-25 – Dragojevic Ilija.pdf
2011; 39 (1-2) 27-31 – Stanojevic Z.pdf
2011; 39 (1-2) 33-37 – Kolarovic J.pdf
2011; 39 (1-2) 39-42 – Pajovic S.pdf
2011; 39 (1-2) 43-46 – Sehalic M.pdf
2011; 39 (1-2) 47-50 – Putica J.pdf
2011; 39 (1-2) 51-54 – Stanic M.pdf
2011; 39 (1-2) 55-58 – Stankovic V.pdf
2011; 39 (1-2) 59-63 – Vuksa Dubravka.pdf
2011; 39 (1-2) 65-67 – Cukalovic M.pdf
2011; 39 (1-2) 69-73 – Danic Filipovic S.pdf
2011; 39 (1-2) 7-12 – Mandic P.pdf
2011; 39 (1-2) 75-79 – Videnovic G.pdf
2011; 39 (1-2) 81-84 – Kostic Inic B.pdf
2011; 39 (1-2) 85-88 – Suljic M.pdf
2011; 39 (1-2) 89-92 – Sojevic Z.pdf
2011; 39 (1-2) 93-96 – Vukicevic D.pdf
2011; 39 (1-2) 97-100 – Mitic R.pdf