Центар за континуирану медицинску едукацију (ЦКМЕ) основан је одлуком Наставно – научног већа Медицинског факултета Универзитета у Приштини – Косовска Митровица 22.09.2004. године, као организациона јединица Факултета.

Континуирана медицинска едукација (КМЕ) подразумева стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника са циљем праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите.

Центар обезбеђује стручне и техничке услове за реализацију различитих програма континуиране медицинске едукације и то кроз организацију стручних састанака, семинара, симпозијума, курсева и конгреса, акредитованих од стране Здравственог савета Србије.

Радом Центра руководе Управник центра за медицину и Управник центра за стоматологију.

Центар има Програмски савет и едукационе тимове који се старају о квалитету едукације.

Програмски савет Центра броји седам чланова. Управник центра за медицину и Управник центра за стоматологију су чланови Програмског савета по функцији. Управник Центра за медицину је Председник Програмског савета, а Управник центра за стоматологију је заменик Председника Програмског савета по функцији. Осталих пет чланова Програмског савета Центра именује Наставно – научно веће Факултета из реда наставника на период од три године.

1.проф. др Србислава МилинићУправник за медицинуsrbislava.milinic@med.pr.ac.rs
2.проф. др Јелена ТодићУправник за стоматологијуjelena.todic@med.pr.ac.rs
3.Саша СтефановићРеферент стручних органа факултетаcentarzakme@pr.ac.rs

Програмски савет

1.проф. др Србислава Милинићпредседникsrbislava.milinic@med.pr.ac.rs
2.проф. др Јелена Тодићзаменик председникаjelena.todic@med.pr.ac.rs
3.доц. др Јелена Миловановићчланjelena_krdzic@yahoo.com
4.проф. др Слађана Трпковићчланtrpks@hotmail.com
5.проф. др Соња Смиљићчланsonja.smiljic@med.pr.ac.rs
6.доц.  др Јелена Аритоновић Прибаковићчланjelena_km@hotmail.com
7.доц. др Јована Милошевићчланjovana_mil@yahoo.com

Адреса: Медицински факултет Приштина, ул. Анри Динана бб. Косовска Митровица

Телефон: 028/498-298 лок.135


Национални семинар I категорије “САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА DIABETES MELLITUSA”

Обавештавмо вас о одржавању Националног семинара I категорије “САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА DIABETES MELLITUSA” 01.11.2023. године у 10 часова у амфитеатру Медицинског факултета у Приштини – Косовска Митровица. Руководилац семинара: проф. др …

Posted in Вести, Центар за КМЕ 2023 | Коментари су искључени на Национални семинар I категорије “САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА DIABETES MELLITUSA”

Национални курс I категорије “ИМЕДИЈАТНА РЕШЕЊА У ЕСТЕТСКОЈ РЕГИЈИ”

Уважене колегенице и колеге, Обавештавмо вас о одржавању Националног курса I категорије “ИМЕДИЈАТНА РЕШЕЊА У ЕСТЕТСКОЈ РЕГИЈИ” 22.09.2023. године у 10 часова на Копаонику, ЈАТ – ови апартмани, насеље Суво Рудиште. Руководилац курса: …

Posted in Вести, Центар за КМЕ 2023 | Коментари су искључени на Национални курс I категорије “ИМЕДИЈАТНА РЕШЕЊА У ЕСТЕТСКОЈ РЕГИЈИ”

Јавни позив за Акредитацију КМЕ за 2023. годину

Обавештење термина о Јавном позиву Здравственог Савета Републике Србије за акредитацију програма КМЕ за 2022. годину.

Posted in Вести, Центар за КМЕ 2023 | Коментари су искључени на Јавни позив за Акредитацију КМЕ за 2023. годину