Изборно веће чине наставници Факултета. Изборно веће утврђује предлог за избор наставника и бира сараднике Факултета. Изборно веће утврђује предлог за избор наставника и бира сараднике ако је присутно више од половине укупног броја чланова Изборног већа.

Изборном већу председава декан Факултета. Изборно веће одлуке доноси већином гласова присутних чланова (простом већином). Приликом утврђивања предлога за избор у звање редовног професора гласају само редовни професори. Приликом утврђивања предлога за избор у звање ванредног професора гласају редовни и ванредни професори.

Приликом утврђивања предлога за избор у звање доцента гласају сви наставници. Приликом избора сарадника гласају сви наставници.

Здравко Витошевићредовни професор
Татјана Новаковићредовни професор
Раде Грбићредовни професор
Сузана Матејићредовни професор
Славиша Станишићредовни професор
Мирјана Мирићредовни професор
Александар Јовановићредовни професор
Небојша Б Митићредовни професор
Горан Релићредовни професор
Златибор Анђелковићредовни професор
Звездан Милановићредовни професор
Александар Павловићредовни професор
Снежана Јанићијевић Худомалредовни професор
Саша Совтићредовни професор
Лепша Жорићредовни професор
Србислава Милинићредовни професор
Радослав Митићредовни професор
Јован Младеновићредовни професор
Радослав Катанићредовни професор
Војкан Несторовићредовни професор
Зоран Марчетићредовни професор
Дијана Мирићредовни професор
Милош Мирковићредовни професор
Наташа Поповић – Катанићредовни професор
Горан Виденовићредовни професор
Петар Јовановићредовни професор
Даница Вукићевићредовни професор
Бранко Михаиловићредовни професор
Милијана Релићредовни професор
Ненад Шуловићредовни професор
Наташа Ђукић – Мацутредовни професор
Татјана Филиповићредовни професор
Предраг Мандићредовни професор
Јасна Павловићредовни професор
Славица Пајовићредовни професор
Љиљана Поповићредовни професор
Александар Ћорацредовни професор
Соња Смиљићредовни професор
Јулијана Рашићредовни професор
Љиљана Шуловићредовни професор
Слађана Трпковићредовни професор
Бојана Кисићредовни професор
Зорица Сојевић – Тимотијевићредовни професор
Милан Филиповићредовни професор
Милица Мијовићредовни професор
Анкица Митићванредни професор
Биљана Крџићванредни професор
Андријана Цветковићванредни професор
Симон Николићванредни професор
Небојша Р Митићванредни професор
Златица Мирковићванредни професор
Мелиха Шехалићванредни професор
Драган Марјановићванредни професор
Драгиша Рашићванредни професор
Снежана Лазићванредни професор
Владан Перићванредни професор
Амила Вујачићванредни професор
Владанка Вукићевићванредни професор
Бранкица Мартиновићванредни професор
Момчило Мирковићванредни професор
Леонида Витковићванредни професор
Јасмина Стевановићванредни професор
Снежана Филиповић – Данићванредни професор
Снежана Марковић – Јовановићванредни професор
Јелена Тодићванредни професор
Слађана Савићванредни професор
Братислав Лазићванредни професор
Владимир Матвијенкованредни професор
Небојша Виденовићванредни професор
Зораида Милојковићванредни професор
Зоран Влаховићванредни професор
Зорица Станојевић – Ристићванредни професор
Љиљана Кулићванредни професор
Милан Миладиновићванредни професор
Љиљана Шубарићванредни професор
Душан Живковићванредни професор
Слађана Ђурићванредни професор
Снежана Стевић – Башчаревићванредни професор
Дејан Дубовинаванредни професор
Снежана Лештаревићванредни професор
Ненад Милошевићванредни професор
Маја Шипићванредни професор
Саша Табаковићванредни професор
Илија Драгојевићванредни професор
Божидар Одаловићванредни професор
Мирјана Дејановићванредни професор
Јелена Миловановићдоцент
Момир Дуњићдоцент
Гордана Николићдоцент
Бисерка Недељковићдоцент
Мирослав Милошевићдоцент
Радивоје Радосављевићдоцент
Бранислава Радовићдоцент
Данијела Илићдоцент
Дејан Табаковићдоцент
Ивана Сташевић – Карличићдоцент
Златан Елекдоцент
Александра Арсовићдоцент
Данијела Сталетовићдоцент
Јадранка Митићдоцент
Зорица Живковићдоцент
Александар Божовићдоцент
Игор Грбићдоцент
Дејан Перићдоцент
Сања Симићдоцент
Дубравка Вукшадоцент
Надица Ђорђевићдоцент
Југослав Гашићдоцент
Иван Радићдоцент
Бранислав Ђерковићдоцент
Андријана Карановићдоцент
Александра Илићдоцент
Мирјана Пајчиндоцент
Драгослав Лазићдоцент
Саша Цветковићдоцент
Милена Шарановићдоцент
Мирјана Стојановић – Тасићдоцент
Дивна Стаменковићдоцент
Јелена Јовићдоцент
Радован Јовановићдоцент
Милош Гашићдоцент
Јелена Аритоновић – Прибаковићдоцент
Иван Богосављевићасистент
Јована Милошевићасистент
Кристина Булатовићасистент
Ивана Стошовић – Калезићасистент