Катедре се оснивају за организовање свих облика наставе на студијама сва три степена. Катедра се оснива за један или више предмета.

Катедру чине наставници и сарадници који изводе образовно-стручни рад из предмета за које се катедра оснива. Катедра се може основати за предмет који има најмање 5 (пет) наставника. Предмети који немају потребан број наставника оснивају заједничку катедру према међусобној сродности.

Катедра:

  • даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници катедре;
  • даје предлог декану Факултета за расписивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника;
  • предлаже Изборном већу комисију за припрему изештаја за избор наставника и сарадника;
  • прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду у поступку избора у звање;
  • даје предлог декану за избор шефа катедре на захтев декана;
  • утврђује списак уџбеника и другу литературу коју студенти треба да користе за савлађивање садржаја студијских програма;
  • предлаже кандидата за декана;
  • предлаже кандидата за члана Савета и члана Наставно-научног већа Факултета;
  • обавља и друге послове у складу са овим Статутом и другим општим актима Факултета.

*са картонима научних радника
1др Сузана Матејић, редовни професор
2.др Здравко Витошевић, редовни професор
3.др Небојша Б. Митић, редовни професор
4.др Мирјана Мирић, редовни професор
5.др Радослав Митић, редовни професор
6.др Снежана Јанићијевић - Худомал, редовни професор
7.др Златибор Анђелковић, редовни професор
8.др Звездан Милановић, редовни професор
9.др Војкан Несторовић, редовни професор
10.др Мирослав Милошевић, доцент
11.др Даница Вукићевић, редовни професор
12.др Дијана Мирић, редовни професор
13.др Наташа Ђукић-Мацут, редовни професор
14.др Предраг Мандић, редовни професор
15.др Татјана Филиповић, редовни професор
16.др Поповић Љиљана, редовни професор
17.др Јулијана Рашић, редовни професор
18.др Соња Смиљић, редовни професор
19.др Бојана Кисић, редовни професор
20.др Милица Мијовић, редовни професор
21.др Небојша Р Митић, редовни професор
22.др Снежана Стевић, ванредни професор
23.др Леонида Витковић, ванредни професор
24.др Зорица Станојевић, ванредни професор
25.др Слађана Савић, ванредни професор
26.др Снежана Лештаревић, ванредни професор
27.др Мирјана Дејановић, ванредни професор
28.др Илија Драгојевић, ванредни професор
29.др Бранислав Ђерковић, доцент
30.др Иван Радић, доцент
31.др Милена Шарановић, доцент
32.др Милош Гашић, доцент
33.др Тамара Милановић, асистент
34.др Иван Богосављевић, асистент
35.др Владимир Јакшић, асистент са докторатом
36.др Сања Гашић, сарадник у настави
37.др Милица Перић, сарадник у настави
38.др Теодора Јоргаћевић, сарадник у настави
*са картонима научних радника
1.др Јасна Павловић, редовни професор
2.др Горан Виденовић, редовни професор
3.др Бранко Михаиловић, редовни професор
4.др Милан Живковић, редовни професор
5.др Анкица Митић, ванредни професор
6.др Андријана Цветковић, ванредни професор
7.др Мелиха Шехалић, ванредни професор
8.др Драган Марјановић, ванредни професор
9.др Бранкица Мартиновић, редовни професор
10.др Владанка Вукићевић, редовни професор
11.др Амила Вујачић, редовни професор
12.др Милан Миладиновић, ванредни професор
13.др Зоран Влаховић, ванредни професор
14.др Владимир Матвијенко, ванредни професор
15.др Зораида Милосављевић, ванредни професор
16.др Љиљана Шубарић, ванредни професор
16.др Јелена Тодић, ванредни професор
17.др Душан Живковић, ванредни професор
19.др Драгослав Лазић, доцент
20.др Дејан Дубовина, ванредни професор
21.др Саша Табаковић, ванредни професор
22.др Радивоје Радосављевић, доцент
23.др Надица Ђорђевић, доцент
24.др Данијела Сталетовић, доцент
25.др Сања Симић, доцент
26.др Дејан Перић, доцент
27.др Милош Сталетовић, асистент
28.др Ивана Стошовић-Калезић, асистент
29.др Зоран Арсић, асистент са докторатом
30.др Радован Јовановић, доцент
31.др Марко Стевановић, асистент са докторатом
32.др Филип Ђорђевић, асистент са докторатом
33.др Јелена Станишић-Зиндовић, асистент
34.др Раша Младеновић, асистент
35.др Ивана Стошовић - Калезић, асистент са докторатом
36.др Војкан Лазић, асистент
37.др Софија Инић, сарадник у настави
38.др Александар Ђорђевић, сарадник у настави
39.др Јелена Котовић, сарадник у настави
*са картонима научних радника
1.др Снежана Марковић-Јовановић, ванредни професор
2.др Љиљана Шуловић, редовни професор
3.др Јован Живковић, редовни професор
4.Јелена Миловановић-Крџић, ванредни професор
5.др Јадранка Митић, доцент
6.др Зорица Живковић, доцент
7.др Маја Васић, сарадник у настави
8.др Милица Поповић, сарадник у настави
9.др Марија Јевтић, сарадник у настави
*са картонима научних радника
1.др Милош Мирковић, редовни професор
2.др Лепша Жорић, редовни професор
3.др Дубравка Вукша, доцент
4.др Дивна Стаменковић, доцент
5.др Југослав Гaшић, доцент
*са картонима научних радника
1.др Саша Совтић, редовни професор
2.др Србислава Милинић, редовни професор
3.др Татјана Новаковић, редовни професор
4.др Љиљана Смиљић, редовни професор
5.др Александар Јовановић, редовни професор
6.др Зоран Марчетић, редовни професор
7.др Славица Пајовић, редовни професор
8.др Биљана Крџић, редовни професор
9.др Златица Мирковић, редовни професор
10.др Симон Николић, ванредни професор
11.др Драгиша Рашић, ванредни професор
12.др Владан Перић , редовни професор
13.др Снежана Филиповић-Лазић, редовни професор
14.др Гордана Николић, доцент
15.др Маја Шипић, ванредни професор
16.др Бисерка Ђорђевић, доцент
17.др Бранислава Радовић, доцент
18.др Кристина Јаковљевић, асистент
19.др Душица Миљковић, сарадник клиничар
20.др Александра Балевић, сарадник у настави
21.др Роксанда Кривчевић, сарадник у настави
22.др Александра Миленковић, асистент
23.др Сања Јовановић, асистент
*са картонима научних радника
1.др Милан Филиповић, редовни професор
2.др Раде Грбић, редовни професор
3.др Александар Павловић, редовни професор
4.др Јован Младеновић, редовни професор
5.др Петар Јовановић, редовни професор
6.др Слађана Трпковић, редовни професор
7.др Братислав Лазић, ванредни професор
8.др Небојша Виденовић, ванредни професор
9.др Божидар Одаловић, ванредни професор
10.др Дејан Табаковић, ванредни професор
11.др Александар Божовић, доцент
12.др Златан Елек, ванредни професор
13.др Саша Милићевић, доцент
14.др Маша Јакшић, асистент са докторатом
15.др Ивана Матијашевић, асистент са докторатом
16.др Душан Петровић, асистент са докторатом
17.др Александар Божовић, доцент
18.др Снежана Ђукић, асистент
19.др Александар Јаковљевић, сарадник у настави
МЕДИЦИНА РАДА
др Љиљана Кулић, редовни професор
РАДИОЛОГИЈА
др Симон Николић, ванредни професор
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
др Милијана Релић, редовни професор
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
др Драгослав Лазић, доцент
БОЛЕСТИ ЗУБА
др Милан Живковић, редовни професор
ОРАЛНА МЕДИЦИНА
др Мелиха Шехалић, ванредни професор
ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦЕ
др Јасна Павловић, редовни професор
ДЕЧЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
др Андријана Цветковић, ванредни професор
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
др Бранко Михаиловић, редовни професор
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
др Горан Виденовић, редовни професор
НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА
др Снежана Филиповић Данић, редовни професор
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
др Момчило Мирковић, ванредни професор
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
др Јасмина Стевановић, ванредни професор
ХИГИЈЕНА
др Александар Ћорац, редовни професор
ОРЛ
др Југослав Гашић, доцент
ОФТАЛМОЛОГИЈА
др Милош Мирковић, редовни професор
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
др Владан Перић, ванредни професор
ПСИХИЈАТРИЈА
др Игор Грбић, доцент
МИКРОБИОЛОГИЈА
др Александра Арсовић, доцент
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
др Радослав Катанић, редовни професор
1.др Јулијана Рашић, ванредни професорУправник Института за Фармакологијуjulijana.rasic@med.pr.ac.rs
2.др Љиљана Поповић, ванредни професорУправник Института за Патолошку физиологијуljiljana.popovic@med.pr.ac.rs
3.др Соња Смиљић, редовни професорУправник Института за Физиологијуsonja.smiljic@med.pr.ac.rs
4.др Слађана Савић, ванредни професорУправник Института за Хистологијуsladjana.savic@med.pr.ac.rs
5.др Бојана Кисић, редовни професорУправник Института за биохемијуbojana.kisic@med.pr.ac.rs
6.др Сузана Матејић, редовни професорУправник Института за Судску медицинуsuzana.matejic@med.pr.ac.rs
7.др Даница Вукићевић, ванредни професорУправник Института за Патологијуdanica.vukicevic@med.pr.ac.rs
8.др Татјана Филиповић, редовни професорУправник Института за Анатомијуtatjana.filipovic@med.pr.ac.rs