КАТЕДРА ИНСТИТУТИ
КАТЕДРА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
КАТЕДРА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ
КАТЕДРА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
КАТЕДРА ЗА ИНФЕКТОЛОГИЈУ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
КАТЕДРА ЗА ОРЛ И ОФТАЛМОЛОГИЈУ
КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ
КАТЕДРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ МЕДИЦИНУ
КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ