Студијски програм Основне струковне студије Зубни техничар протетичар представља основне струковне студије у пољу медициснких наука, област медицина, првог нивоа студија.

Ове студије трају  три  школске  године,  чијим  се  завршетком  острварује  180 ЕСПБ бодова.

Завршетком ове школе студент стиче стручни назив Струковни зубни протетичар (струк.зуб.протет.).

Ове студије може уписати лице које је завршило  средњу зуботехничку школу у трајању од четири године. На основне струковне студије ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР, такође се могу уписати и студенти интегрисаних студија стоматологије који су остварили најмање 60 ЕСПБ, након завршене прве године студија

Школска година је подељена у два семестра. Сваки семестар има теоријску и практичну наставу. Теоријска настава је прилагођена тако да омогућава успешно праћење практичне наставе. Поред теоријске и практичне наставе, у оквиру значајних уско стручних предмета изводи се и самостална стручна пракса у току школске године Након обавњене теоријске и практичне наставе, на свакој студијској години обавља се и обавезна летња пракса у трајању од 20 дана по 8 сати,

Курикулум предвиђа:

  1. Укупно ангажовање студената – 4575 часова

(предавања 720, вежби 1410, самосталног стручна пракса 2445,

обавезна летња пракса 60 дана по 8 сати),