ДЕКАН:

др Татјана Новаковић, редовни професор

tatjana.novakovic@med.pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА НА ОСНОВНИМ И ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА СТОМАТОЛОГИЈЕ:

др Драгослав Лазић, доцент

dragoslav.lazic@med.pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА НА ОСНОВНИМ И ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА МЕДИЦИНЕ:

др Ненад Милошевић, доцент

nenad.milosevic@med.pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ:

др Милица Мијовић, ванредни професор

milica.mijovic@med.pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА ЗДРАВСТВО:

др Златан Елек, доцент

zlatan.elek@med.pr.ac.rs

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА:

Златан Столић, дипломирани правник

zlatan.stolic@med.pr.ac.rs

+381 28 498 298

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН:

Данијел Јовановић