Етички комитет се формира за разматрање етичког аспекта предклиничких и клиничких научних истраживања. Етички комитет има 5 чланова, од којих најмање један није у радном односу на Факултету и најмање један није здравствени радник или сарадник.

Наставно-научно веће Факултета бира Етички комитет на предлог декана. Мандат чланова Етичког комитета траје три године. За решавање појединих питања из делокруга свога рада Етички комитет може ангажовати истакнутог стручњака.

Рад Етичког комитета регулише се правилником који доноси Наставно-научно веће Факултета. Етички комитет подноси извештај о свом раду у писаном облику Наставно-научном већу Факултета на крају сваке школске године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

1.др Зорица Станојевић – Ристић, ванредни професорПредседникzorica.stanojevic.ristic@med.pr.ac.rs
2.др Милан Живковић, редовни професорЧланmilan.zivkovic@med.pr.ac.rs
3.др Александра Арсовић, доцентЧланaleksandra.arsovic@med.pr.ac.rs
4.др Исидора МркићЧлан (КБЦ Косовска Митровица)
5.Дејан МарковићЧлан (Ненаставно особље)dejan.markovic@med.pr.ac.rs
6.Миланка МилетићСекретар Етичког комитета (Ненаставно особље)milanka.miletic@med.pr.ac.rs
7.др Милан Кулић, редовни професорМедицински факултет у Фочи
8.др Небојша Арсенијевић, редовни професорФакултет медицинских наука у Крагујевцу
9.др Ружица Козомара, редовни професорВојномедицинска академија у Београду
10.др Дарија Кисић Тепавчевић, редовни професорМедицински факултет у Београду
11.др Урош Шуваковић, редовни професорУчитељски факултет у Београду
12.др Милан Милисављевић, редовни професорМедицински факултет у Београду
13.др Томислав Ђокић, редовни професорПрофесор емеритус Приштина – Косовска Митровица
14.др Александар Митић, редовни професорМедицински факултет у Нишу
15.др Бранислав Белић, редовни професорФакултет медицинских наука у Крагујевцу
16.др Јасна Парлић Божовић, редовни професорФилозофски факултет у Косовској Митровици
17.др Драган Красић, редовни професорМедицински факултет у Нишу
18.др Зоран Лазић, редовни професорВојномедицинска академија у Београду
19.др Тијана Кевкић, ванредни професорПриродно-математички факултет у Косовској Митровици/td>
20.др Славко Бранковић, ванредни професорПриродно-математички факултет у Косовској Митровици
21.др Данијела Илић Комадина, ванредни професорФакултет техничких наука у Косовској Митровици
22.др Данијела Кулић, ванредни професорФилозофски факултет у Косовској Митровици
23.др Љиљана Сретић, доцентПриродно-математички факултет у Косовској Митровици
24.др Јелена Минић, доцентФилозофски факултет у Косовској Митровици
25.др Саша Милићевић, доцентДржавни универзитет у Новом Пазару
26.др Зоран Букумирић, доцентМедицински факултет у Београду
27.Сузана Стојковић, виши лекторФилозофски факултет у Косовској Митровици
28.Ивана Стоиљковић, предавач
29.Иван Лемпић, предавач