Секретар
Служба за опште и правне послове
Финансијска служба
Служба за студије и информатичку подршку
Одељење за последипломске студије
Одељење за наставу
Одељење за информатичку подршку
Одељење комерцијалних послова
Одељење за техничке послове
Одељење за фактурисање услуга
Библиотека
Завод за заштиту здравља студената
Центар за континуирану медицинску едукацију
Центар за научно-истраживачки рад
Центар за биостатистику и информационе технологије
Центар за контролу квалитета и унапређење наставе