Центар за биостатистику и информационе технологије (ЦЕБСИТ) је организациона јединица Медицинског факултета Универзитета у Приштини – Косовска Митровица. ЦЕБСИТ пружа подршку из биостатистике и информационих технологија образовној, научној и стручној делатности Факултета, односно, информатичке и техничке услуге запосленима и студентима факултетима.

Највећи допринос ЦЕБСИТ је дао у развоју и имплементацији концепта учења на даљину. Учење на даљину представља процес учења у којем су извор знања и прималац знања физички удаљени, а између њих посредују информационо-комуникационе технологије.

На Факултету уз помоћ ЦЕБСИТ-а и Информатицког центра остварују се следећи видови учења на даљину: видеоконференцијска предавања, е-учење и е-тестирање.

  1. Видеоконференцијска предавања се обављају у Плавој и Црвеној Сали као и у Информатичком центру зависно од потреба пошто мобилан систем за видеоконференцију то омогућава. Факултет поседује Polycom VSX 7000e систем за видеоконференцију.
  2. Е-учење преставља процес стицања знања путем Интернета уз коришћење рачунарских апликација и окружења у процесу учења. На Факултету се користи MOODLE платформа за електронско учење.
  3. Е-тестирање представља систем за тестирање, оцењивање и полагање испита уз помоћ рачунара и Интернет ресурса. Овај систем подразумева постојање рачунарског система за тестирања и базе питања. Од школске 2010/2011 године тест из усменог дела испита из Медицинске статистике и информатике за студенте интегрисаних основних студија медицине и стоматологије полаже се преко Моодле платформе.

ЦЕБСИТ ЛИНК / http://e-ucenje.med.pr.ac.rs

1.доц. др Александра ИлићУправник центраaleksandra.Ilic@med.pr.ac.rs

У оквиру Центар за биостатистику и информационе технологије (ЦЕБСИТ), одржава се практична настава на предмету Медицинска статистика и информатика. За практично извођење наставе на овом предмету наставници користе практикум „МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА практикум са збирком задатака“. За решавање дела задатака потребне су унапред креиране базе података које можете преузети.

Практикум-Статистика-База података