Симулација на бази медицинске едукације има за циљ да обезбеди оптималан однос између образовања (стицања знања, вештина и ставова) здравствених радника са једне, и безбедности пацијената (уз поштовање њихових етичких и законска права)  са друге стране. Коришћење симулација у медицинској едукацији пружа студентима могућност стицања практичних знања и вештина без ризика за настанак компликација који би постојао у реалном контакту са пацијентима. Може се користити како за индивидуално учење тако и вежбање за сналажење у мултидисциплинарном тиму. Осим тога медицинске симулације имају потенцијал да се преко њих направе сценарија за ситуације где у прекси нема места за едукацију и вежбу, као што су ургентне критичне, животно угрожавајуће ситуације. Центар за симулацију Медицинског факултета Приштина са седиштем у Косовској Митровици представља простор од око 120 м2 који се састоји  из  сале за уводна предавања са 30 места са компјутерском и аудио-видео опремом, канцеларије за административне потребе и припрему инструктора,  две фантом сале, командне собе, сале за симулацију и складиштеног простора за опрему.

Простор за извођење симулационих сценарија се  састоји из командне собе из које се преко провидног стакла, видео и аудио опреме комуницира са студентима у сали за симулацију која се по потреби трансформише у Јединицу интензивне терапије, реанимациону амбуланту, немониторовану јединицу болнице или операциону салу. Командна соба располаже компјутерском опремом и одговарајучим  софтверима, ЕКГ симулатором и симулатором аутоматског спољашњег дефибрилатора.

Центар за симулациону медицину, простором, опремом и кадром је на располагању свим Катедрама Мeдицинског факултета за обављање практичног дела наставних активности.

Органe Центра за симулациону медицину чине:

  • Стручни одбор
  • Инструктори симулационих сценарија
  • Студенти демонстратори

Стручни одбор има седам чланова- Чланове Стручног одбора из реда наставника и асистената именује Декан на период од 3 (три) године.

Инструкторе симулационих сценарија именује Стручни одбор на основу приложених сценарија и Плана и програма студија за одређене предмете.

Студенти демонстратори се бирају из редова студената завршних година основних студија медицине и стоматологије (пета или шеста година) или последипломских студија, на предлог чланова Стручног одбора, а именују их декан на период од 1 (једне) године.

Стручни одбор Центра за симулациону медицину:

Проф. др Александар Павловић, ред. проф. – председник

Проф. др Биљана Крџић, ред. проф. – члан

Проф. др Слађана Трпковић, ред. проф. – члан

Проф. др Љиљана Шуловић,  ред. проф. – члан

Проф. др Небојша Виденовић, ред. проф. – члан

Проф. др Јелена Тодић, ред. проф. – члан

Проф. др Владимир Матвијенко, ред. проф. – члан

Адреса:  Медицински факултет Приштина, ул. Анри Динана бб. Косовска Митровица, други спрат педијатријске клинике.

е маил:  centar.nir@med.pr.ac.rs