Конкурс за упис студената у прву годину студија 2023/2024 – трећи уписни рок

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа , а уз пријавни лист подносе се и фотокопије следећих докумената :

  • сведочанства I, II, III и IV разреда средње школе,
  • диплома средње школе
  • извод из матичне књиге рођених,
  • извод из књиге држављанства,
  • доказ о уплати трошкова пријемног испита у износу од 9.100,00 динара на
    жиро-рачун Медицинског факултета бр. 840-1496666-66 са позивом на бр. 97  19-41.

(Пријава путем интернета траје без временског ограничења од 20-21.09.2023.године.)

Konkurs treći upisni rok 2023 2024