SATREPS – Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development

Научно-технолошко истраживачко партнерство за одрживи развој (SATREPS)

Кратак опис програма

Влада Јапана је покренула овај програм као оквир за међународну сарадњу која тежи да
допринесе решавању глобалних изазова који не могу бити решени од стране једне државе или
региона, као што су глобално загревање, ширење заразних болести или природне катастрофе.
Програм тежи да промовише међународну сарадњу између истраживачких институција у
Јапану и оних у земљама корисницама. Такође, циљ програма је да осигура јачање капацитета
у истраживачким институцијама земаља корисница.
Детаљи програма

SATREPS програм је дизајниран тако да промовише заједнички међународно истраживачки рад
на основу потреба у земљама корисницама. Такође, програм настоји да унапреди развој
људских ресурса и истраживачких могућности у земљама корисницама кроз заједнички
истраживачки рад. Прихватљива поља истраживања су: Животна средина и енергетика (1.
истраживачки рад на тему решавања разних глобалних изазова, 2. истраживачи рад на тему
одрживог коришћења ресурса и енергије са циљем достизања неутралности емитовања
угљеника), Био-ресурси (истраживање у циљу одрживе производње и коришћења био-
ресурса), Превенција и спречавање катастрофа (истраживање о превенцији и ублажавању
катастрофа у правцу друштвене одрживости) и Контрола заразних болести (истраживање
мера за контролу заразних болести прилагођен потребама земаља корисница).
Период заједничког истраживачког рада је од три до пет година.
Управљачка структура

SATREPS се спроводи кроз сарадњу пет јапанских институција: Министарство спољних
послова (MOFA), Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA), Министарство
образовања, културе, спорта, науке и технологије (MEXT) и Јапанска агенција за науку и
технологију (JST) / Јапанска агенција за медицинска истраживања и развој (AMED).
Основне квалификације потребне за предложени истраживачки пројекат
1. Међу истраживачким институцијама мора бити добро припремљена посебна заједничка
истраживачка структура у дотичној земљи примаоцу и онима у Јапану који ће предузети
заједничко истраживање.
2. Садржајна и практична структура за рад у истраживачким институцијама у земљи
корисници мора бити потврђена да би заједничко истраживање било на одговарајући начин
спроведено.
3. Захтев за овом врстом помоћи мора доћи кроз званичну развојну помоћ (ODA) земље
кориснице и мора бити потврђено да ће тражени пројекат допринети развоју или рестаурацији
привреде и друштва у конкретном региону.
4. У вези са ОДА захтевом наведеним у претходном ставу, истраживачке институције у Јапану
морају да поднесу предлог истраживања ка ЈСТ или АМЕД, а садржај предлога мора бити
оцењен од стране ЈСТ или АМЕД као истраживање које је вредно да буде спроведено.

Садржај жељене истраживачке сарадње

1. Тражено истраживање мора имати идеје које ће довести до будућег коришћења исхода
истраживања у корист друштва. То не би требало да буде истраживање само ради
истраживања.
2. Мора постојати очекивање побољшања научних и технолошких стандарда и земље
примаоца и Јапана.
3. Садржај плана истраживања мора бити сужен и врло специфичан. Такође, мора постојати
очекивање да ће се остварити одређени степен резултата у оквиру периода сарадње.

Организације за заједничко истраживање

Организације заједничког истраживања морају бити оне које спроводе активности јавне
природе у циљаној области (или областима), као што су универзитети (укључујући и приватне
школе), јавне истраживачке институције (са изузетком оних повезаних са војском) и слично.
Додатно, морају имати организациону структуру погодну за спровођење међународних
заједничких истраживања.

Трошкови подржани од стране JICA и JST/AMED

JICA покрива трошкове потребне јапанским истраживачким институцијама за спровођење
активности истраживачке сарадње (трошкови слања истраживача из Јапана, прихватање
страних истраживача, набавка опреме и трошкови истраживања настали код земље примаоца
итд.).
JST/AMED ће јапанским истраживачким институцијама обезбедити трошкове који ће им бити
потребни како би се спровела истраживања у Јапану и трећим земљама и успоставиле
неопходне структуре за истраживачку сарадњу.
Напомена: пошто се овај програм спроводи у оквиру ODA, он не може пружити подршку за
локалне трошкове, као што су трошкови особља за истраживаче из земљи примаоца, њихови
путни трошкови, трошкови снабдевања или трошкови закупа канцеларија итд. у земљи
примаоцу.

Процес селекције истраживачких предлога

У оквиру SATREPS -а, JST/AMED се бави јавним регрутовањем за предлоге истраживања са
фокусом на истраживачке институције у Јапану у исто време када се спроводи истраживање о
потребама ODA од стране MOFA и JICA. Рецензије се затим одржавају из научне и технолошке
перспективе.
И образац захтева за пројекат ODA који је пријавила земља прималац и предлог за
истраживачки пројекат који припремају јапанске истраживачке институције под JST/AMED
програмима се достављају у прописаном року. У случају да се потврди да оба припремљена
предлога пројекта имају исти предмет истраживања, ти пројектни предлози улазе у процес
селекције. Затим, у случају да оба буду оцењена као „вредна избора за SATREPS“ биће донета
коначна одлука о усвајању пројекта.
Важна напомена: У оквиру SATREPS –а, испитивање предлога пројеката ће се вршити само
за оне предлоге за које су предлози поднети и од стране земље корисника и од стране
јапанских истраживачких институција, што значи да мора постојати унапред договорена
сарадња између предлагача са обе стране.

【SATREPS】APPLICATION FORM  

  Informacija o SATREPS programu

【SATREPS】Outline of the Program

【SATREPS】Guidance of the Program