Теме-за-дипломски_комплетно-2024

Списак слободних и заузетих тема за дипломске радове за школску 2023 стоматологија

Списак слободних и заузетих тема за дипломске радове за школску 2023 Медицина

Списак слободних и заузетих тема за дипломске радове за школску 2023 Здравствена нега

Напомена*  – Правилником о полагању завршног-дипломског испита (Члан 6.), Ментор за израду дипломског рада мора бити наставник Факултета. Један наставних може бити ментор највише два дипломска рада и једној школској години, у циљу равномерног учешћа свих наставника у менторству дипломслих радова.